Visa allt om Advokatfirman Lundkvist i Ljusdal AB
Visa allt om Advokatfirman Lundkvist i Ljusdal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 483 1 196 1 222 1 266 1 062 1 014 1 045 1 011 1 036 1 020
Övrig omsättning - 1 - - - - - 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) 157 -10 79 155 50 26 118 20 137 109
Resultat efter finansnetto 157 0 80 156 50 27 121 22 137 109
Årets resultat 121 63 61 84 54 29 77 28 93 103
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 28 18 30 42 23 31 41 32 10
Omsättningstillgångar 1 908 1 997 2 159 3 189 2 041 1 838 1 315 1 884 1 092 1 074
Tillgångar 1 927 2 025 2 177 3 219 2 082 1 862 1 346 1 925 1 124 1 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 985 914 902 891 857 852 873 833 805 711
Obeskattade reserver 28 28 111 116 79 105 122 115 137 133
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 908 739 173 761 0 0
Kortfristiga skulder 915 1 083 1 166 2 212 238 165 178 216 181 239
Skulder och eget kapital 1 927 2 025 2 177 3 219 2 082 1 862 1 346 1 925 1 124 1 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 295 240 240 353 255 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 649 596 588 547 188 187 156 156 156 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 182 165 164 154 140 121 117 146 145 18
Utdelning till aktieägare 100 50 50 50 50 50 50 37 0 0
Omsättning 1 483 1 197 1 222 1 266 1 062 1 014 1 045 1 032 1 036 1 020
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 742 598 611 633 531 507 523 506 518 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 396 398 362 329 287 280 345 278 283
Rörelseresultat, EBITDA 165 -4 91 167 59 34 128 31 144 115
Nettoomsättningförändring 24,00% -2,13% -3,48% 19,21% 4,73% -2,97% 3,36% -2,41% 1,57% -%
Du Pont-modellen 8,15% 0,00% 3,67% 4,85% 2,40% 1,45% 8,99% 1,14% 12,19% 10,06%
Vinstmarginal 10,59% 0,00% 6,55% 12,32% 4,71% 2,66% 11,58% 2,18% 13,22% 10,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,96% 76,42% 81,26% 77,17% 169,77% 164,99% 108,80% 164,99% 87,93% 81,86%
Soliditet 52,25% 46,21% 45,19% 30,34% 43,96% 49,91% 71,38% 47,57% 80,40% 74,42%
Kassalikviditet 208,52% 184,40% 185,16% 144,17% 857,56% 666,06% 641,57% 872,22% 603,31% 449,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...