Visa allt om Minexa förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 429 5 074 6 604 8 780 7 761 9 292 10 475 12 767 7 089
Övrig omsättning 46 150 1 357 1 - - 92 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 -90 107 -124 -256 206 192 -244 1 034 750
Resultat efter finansnetto -17 -161 12 -168 -272 193 206 -275 1 028 747
Årets resultat -17 -161 12 -160 -63 144 90 3 541 376
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 75 128 353 501 440 572 206 165 106
Omsättningstillgångar 298 316 1 269 1 228 2 145 3 991 2 123 5 172 6 802 4 406
Tillgångar 348 391 1 396 1 581 2 646 4 431 2 696 5 377 6 967 4 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -57 -41 120 108 468 711 927 987 1 184 643
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 217 229 157 466 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 352 99 0 -22 0 43 50 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 332 1 276 1 494 2 169 3 460 1 489 4 233 5 317 3 667
Skulder och eget kapital 348 391 1 396 1 581 2 646 4 431 2 696 5 377 6 967 4 511
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 239 275 420 485 435 430 525 459
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 182 2 464 2 627 2 708 2 669 3 446 3 575 3 934 2 252
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 90 870 944 932 961 1 451 1 332 1 620 902
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 150 200 0
Omsättning 46 579 6 431 6 605 8 780 7 761 9 384 10 476 12 767 7 089
Nyckeltal
Antal anställda 0 13 13 13 13 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 33 390 508 675 1 294 1 549 1 746 2 128 1 182
Personalkostnader per anställd (tkr) - 21 244 271 317 740 909 920 1 060 605
Rörelseresultat, EBITDA 13 -90 241 24 -88 338 332 -179 1 087 783
Nettoomsättningförändring -100,00% -91,55% -23,17% -24,78% 13,13% -16,48% -11,29% -17,95% 80,10% -%
Du Pont-modellen -% -29,41% 7,66% -7,78% -9,52% 4,69% 7,72% -4,28% 14,91% 16,76%
Vinstmarginal -% -26,81% 2,11% -1,86% -2,87% 2,68% 2,24% -2,20% 8,14% 10,66%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 96,16% 94,22% 93,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -3,73% -0,14% -4,03% -0,27% 6,84% 6,82% 8,96% 11,63% 10,42%
Soliditet -16,38% -10,49% 8,60% 6,83% 17,94% 19,66% 40,50% 20,46% 21,81% 17,46%
Kassalikviditet 551,85% 95,18% 99,45% 63,32% 92,99% 111,65% 133,98% 119,16% 125,52% 116,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...