Visa allt om M.Galmin AB
Visa allt om M.Galmin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 176 154 240 247 123 201 415 574 456 2 167
Övrig omsättning - - - 12 - - - - 76 -
Rörelseresultat (EBIT) 70 -4 13 59 42 126 -23 -110 -74 141
Resultat efter finansnetto 70 -4 -16 59 47 144 38 -169 -133 144
Årets resultat 55 -4 -19 44 40 144 38 -169 58 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 7 9 36 36 6 277 278 303 1 412
Omsättningstillgångar 265 190 331 331 417 559 224 282 381 407
Tillgångar 270 197 340 367 453 565 501 560 685 1 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 185 188 307 393 496 352 464 633 576
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 0 95 27 27 19 99 49 20 978
Kortfristiga skulder 8 11 57 33 33 49 50 47 31 36
Skulder och eget kapital 270 197 340 367 453 565 501 560 685 1 819
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 60 150 67 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 24 65 0 0 0 0 0 32 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 8 25 0 0 0 28 61 41 70
Utdelning till aktieägare 0 10 0 100 130 143 0 0 0 0
Omsättning 176 154 240 259 123 201 415 574 532 2 167
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 176 154 240 247 123 201 415 574 456 2 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 52 107 52 22 16 156 250 157 362
Rörelseresultat, EBITDA 72 -2 15 59 42 126 15 -84 -48 167
Nettoomsättningförändring 14,29% -35,83% -2,83% 100,81% -38,81% -51,57% -27,70% 25,88% -78,96% -%
Du Pont-modellen 25,93% -2,03% 3,82% 16,08% 10,60% 25,49% 12,97% -17,86% -10,80% 9,02%
Vinstmarginal 39,77% -2,60% 5,42% 23,89% 39,02% 71,64% 15,66% -17,42% -16,23% 7,57%
Bruttovinstmarginal 92,61% 87,66% 92,08% 97,17% 95,12% 98,01% 77,83% 67,60% 67,54% 47,90%
Rörelsekapital/omsättning 146,02% 116,23% 114,17% 120,65% 312,20% 253,73% 41,93% 40,94% 76,75% 17,12%
Soliditet 85,19% 93,91% 55,29% 83,65% 86,75% 87,79% 70,26% 82,86% 92,41% 40,77%
Kassalikviditet 3 312,50% 1 727,27% 580,70% 1 003,03% 1 263,64% 1 128,57% 442,00% 580,85% 1 103,23% 805,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...