Visa allt om Zoot Förlag AB
Visa allt om Zoot Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 5 14 32 75 75 69 136 923 146
Övrig omsättning - - - - - - - 12 - 236
Rörelseresultat (EBIT) -6 -1 7 -26 8 29 -63 -175 -25 -68
Resultat efter finansnetto -6 -2 5 -26 8 29 -64 -177 -8 -68
Årets resultat -6 -2 5 -26 8 29 -64 -177 -8 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 0 0 0 0 10 50 0 6
Omsättningstillgångar 80 89 95 107 137 184 156 165 670 466
Tillgångar 109 89 95 107 137 184 166 215 670 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 20 21 16 42 34 5 69 166 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 69 73 91 95 150 161 146 504 298
Skulder och eget kapital 109 89 95 107 137 184 166 215 670 472
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 5 17 67 131 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 255 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 3 5 12 14 39 128 76
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 5 14 32 75 75 69 148 923 382
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 5 14 32 75 75 69 136 462 146
Personalkostnader per anställd (tkr) 19 - - 7 5 17 45 - 285 271
Rörelseresultat, EBITDA -6 -1 7 -26 8 29 -63 -49 -19 -64
Nettoomsättningförändring 160,00% -64,29% -56,25% -57,33% 0,00% 8,70% -49,26% -85,27% 532,19% -%
Du Pont-modellen -5,50% -1,12% 7,37% -24,30% 6,57% 15,76% -37,95% -80,47% -0,90% -14,19%
Vinstmarginal -46,15% -20,00% 50,00% -81,25% 12,00% 38,67% -91,30% -127,21% -0,65% -45,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -62,50% 50,67% 96,00% 72,46% 25,00% 81,47% 55,48%
Rörelsekapital/omsättning -115,38% 400,00% 157,14% 50,00% 56,00% 45,33% -7,25% 13,97% 17,98% 115,07%
Soliditet 12,84% 22,47% 22,11% 14,95% 30,66% 18,48% 3,01% 32,09% 24,78% 36,86%
Kassalikviditet 30,53% 52,17% 50,68% 52,75% 69,47% 42,00% 20,50% 28,08% 94,05% 127,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...