Visa allt om RA Juridik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 272 205 32 119 83 33 147 301 387
Övrig omsättning 53 - - - - 4 - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -115 168 97 -119 -9 -73 -151 -51 122 172
Resultat efter finansnetto -117 169 98 -116 -5 -73 -150 -40 133 172
Årets resultat -75 127 74 -116 -5 -73 -112 -2 70 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 0 0 0 0 0 22 64 107 149
Omsättningstillgångar 124 506 323 207 323 318 364 520 589 397
Tillgångar 481 506 323 207 323 318 386 584 696 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 377 250 176 292 296 370 481 416 346
Obeskattade reserver 24 65 23 0 0 0 0 37 77 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 156 64 50 31 32 22 16 65 203 158
Skulder och eget kapital 481 506 323 207 323 318 386 584 696 546
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 30 20 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 8 5 7 11 14 23 29 50 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 272 205 32 119 87 33 147 305 387
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 36 272 205 32 119 - 33 147 301 387
Personalkostnader per anställd (tkr) 32 13 7 40 43 - 23 30 53 28
Rörelseresultat, EBITDA -26 168 97 -119 -9 -51 -108 -8 165 215
Nettoomsättningförändring -86,76% 32,68% 540,62% -73,11% 43,37% 151,52% -77,55% -51,16% -22,22% -%
Du Pont-modellen -23,91% 33,40% 30,34% -56,04% -1,55% -22,96% -38,86% -6,85% 19,11% 31,50%
Vinstmarginal -319,44% 62,13% 47,80% -362,50% -4,20% -87,95% -454,55% -27,21% 44,19% 44,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -88,89% 162,50% 133,17% 550,00% 244,54% 356,63% 1 054,55% 309,52% 128,24% 61,76%
Soliditet 66,68% 84,53% 82,95% 85,02% 90,40% 93,08% 95,85% 86,92% 67,74% 69,04%
Kassalikviditet 79,49% 790,62% 646,00% 667,74% 1 009,38% 1 445,45% 2 275,00% 800,00% 290,15% 251,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...