Visa allt om Thurelund Jordbruks AB
Visa allt om Thurelund Jordbruks AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 187 1 530 1 207 1 209 1 212 1 061 994 1 282 1 235 763
Övrig omsättning - - 253 254 280 284 319 376 308 240
Rörelseresultat (EBIT) -30 401 145 4 14 -53 18 -38 127 -115
Resultat efter finansnetto -30 424 138 49 53 8 12 -20 135 -57
Årets resultat 1 265 94 35 40 7 -14 3 112 -57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 284 237 228 223 216 225 99 191 96
Omsättningstillgångar 703 999 604 667 744 806 749 1 085 774 531
Tillgångar 985 1 283 840 895 967 1 022 975 1 184 965 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 703 827 561 617 582 541 534 548 585 473
Obeskattade reserver 119 152 65 52 39 26 26 0 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 163 304 213 225 346 455 415 635 357 153
Skulder och eget kapital 985 1 283 840 895 967 1 022 975 1 184 965 626
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 34 19 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 32 0 100 100 200 100 0 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 3 6 0 0 0 0 1 1 3
Utdelning till aktieägare 150 125 0 0 0 0 0 0 40 0
Omsättning 1 187 1 530 1 460 1 463 1 492 1 345 1 313 1 658 1 543 1 003
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 187 1 530 1 207 - 1 212 1 061 994 1 282 - 763
Personalkostnader per anställd (tkr) 46 31 43 - 110 106 204 106 - 16
Rörelseresultat, EBITDA -17 414 158 17 30 -33 38 -31 173 -83
Nettoomsättningförändring -22,42% 26,76% -0,17% -0,25% 14,23% 6,74% -22,46% 3,81% 61,86% -%
Du Pont-modellen -1,02% 33,28% 19,76% 5,59% 5,79% 1,57% 3,90% -0,25% 17,31% -8,95%
Vinstmarginal -0,84% 27,91% 13,75% 4,14% 4,62% 1,51% 3,82% -0,23% 13,52% -7,34%
Bruttovinstmarginal 46,50% 56,67% 33,97% 43,42% 47,69% 43,26% 44,47% 48,83% 52,79% 38,40%
Rörelsekapital/omsättning 45,49% 45,42% 32,39% 36,56% 32,84% 33,08% 33,60% 35,10% 33,77% 49,54%
Soliditet 80,79% 73,70% 72,82% 73,22% 63,16% 54,81% 56,73% 46,28% 62,34% 75,56%
Kassalikviditet 407,36% 298,36% 262,44% 276,89% 202,31% 169,01% 173,49% 165,98% 207,56% 328,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...