Visa allt om Hartvik Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327 1 988
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 502 756 50 -35 379 776 995 379 1 256 745
Resultat efter finansnetto 1 643 754 55 -27 314 760 1 005 349 980 695
Årets resultat 991 441 63 10 214 519 936 272 411 614
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 177 1 091 1 105 1 322 1 332 1 697 353 314 544 86
Omsättningstillgångar 5 483 3 716 3 679 3 211 3 080 3 065 4 564 3 589 3 159 2 841
Tillgångar 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703 2 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 843 3 851 3 410 3 347 3 337 3 123 2 604 1 668 1 396 1 001
Obeskattade reserver 584 206 18 28 47 55 9 305 305 0
Avsättningar (tkr) 200 260 410 365 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 661 708 720 477
Kortfristiga skulder 1 033 489 946 792 1 028 1 584 1 642 1 221 1 282 1 448
Skulder och eget kapital 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703 2 927
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 710 387 587 500 531 297 546
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 184 777 1 011 375 360 387 348 297 57 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 591 504 728 1 071 235 306 270 259 106 154
Utdelning till aktieägare 3 199 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Omsättning 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327 1 988
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 664 1 140 978 949 793 1 038 1 078 1 220 1 164 1 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 456 614 631 333 438 385 558 240 757
Rörelseresultat, EBITDA 1 654 955 233 159 520 924 1 051 415 1 272 777
Nettoomsättningförändring 45,98% 16,57% 3,02% 19,72% -23,66% -3,65% 32,50% 4,86% 17,05% -%
Du Pont-modellen 24,68% 15,71% 1,19% -0,42% 8,20% 17,41% 21,68% 10,61% 27,49% 24,63%
Vinstmarginal 32,94% 22,08% 1,94% -0,67% 15,22% 26,61% 32,97% 16,97% 43,75% 36,27%
Bruttovinstmarginal 82,45% 81,87% 89,06% 87,92% 81,71% 87,45% 82,65% 81,43% 91,53% 91,40%
Rörelsekapital/omsättning 89,16% 94,38% 93,18% 84,97% 86,29% 47,54% 90,38% 97,05% 80,66% 70,07%
Soliditet 79,56% 83,45% 71,54% 74,29% 76,42% 66,43% 53,09% 48,36% 43,63% 34,20%
Kassalikviditet 460,60% 617,18% 283,72% 333,21% 239,11% 152,46% 258,95% 270,60% 226,21% 192,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...