Visa allt om Hartvik Engineering Aktiebolag
Visa allt om Hartvik Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 021 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 311 1 502 756 50 -35 379 776 995 379 1 256
Resultat efter finansnetto 2 154 1 643 754 55 -27 314 760 1 005 349 980
Årets resultat 1 649 991 441 63 10 214 519 936 272 411
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 186 1 177 1 091 1 105 1 322 1 332 1 697 353 314 544
Omsättningstillgångar 7 021 5 483 3 716 3 679 3 211 3 080 3 065 4 564 3 589 3 159
Tillgångar 8 206 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 293 4 843 3 851 3 410 3 347 3 337 3 123 2 604 1 668 1 396
Obeskattade reserver 584 584 206 18 28 47 55 9 305 305
Avsättningar (tkr) 1 000 200 260 410 365 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 661 708 720
Kortfristiga skulder 3 330 1 033 489 946 792 1 028 1 584 1 642 1 221 1 282
Skulder och eget kapital 8 206 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 710 387 587 500 531 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 347 1 184 777 1 011 375 360 387 348 297 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 442 591 504 728 1 071 235 306 270 259 106
Utdelning till aktieägare 668 3 199 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 021 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 340 1 664 1 140 978 949 793 1 038 1 078 1 220 1 164
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 019 613 456 614 631 333 438 385 558 240
Rörelseresultat, EBITDA 2 512 1 654 955 233 159 520 924 1 051 415 1 272
Nettoomsättningförändring 40,67% 45,98% 16,57% 3,02% 19,72% -23,66% -3,65% 32,50% 4,86% -%
Du Pont-modellen 28,16% 24,68% 15,71% 1,19% -0,42% 8,20% 17,41% 21,68% 10,61% 27,49%
Vinstmarginal 32,92% 32,94% 22,08% 1,94% -0,67% 15,22% 26,61% 32,97% 16,97% 43,75%
Bruttovinstmarginal 87,01% 82,45% 81,87% 89,06% 87,92% 81,71% 87,45% 82,65% 81,43% 91,53%
Rörelsekapital/omsättning 52,57% 89,16% 94,38% 93,18% 84,97% 86,29% 47,54% 90,38% 97,05% 80,66%
Soliditet 45,68% 79,56% 83,45% 71,54% 74,29% 76,42% 66,43% 53,09% 48,36% 43,63%
Kassalikviditet 189,67% 460,60% 617,18% 283,72% 333,21% 239,11% 152,46% 258,95% 270,60% 226,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...