Visa allt om Trippelmontage AB
Visa allt om Trippelmontage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 776 26 596 19 452 13 895 20 887 12 874 4 538 7 466 12 016 14 470
Övrig omsättning - - 5 36 25 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 730 5 190 2 526 2 258 1 517 1 980 -578 432 475 1 288
Resultat efter finansnetto 1 736 5 202 2 556 2 287 1 520 1 965 -585 433 580 1 314
Årets resultat 1 318 3 210 1 953 1 209 814 1 232 -448 547 423 838
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 104 118 46 47 51 26 23 54 172
Omsättningstillgångar 8 702 9 791 6 484 5 509 6 033 3 938 1 097 1 957 2 840 3 148
Tillgångar 8 792 9 895 6 602 5 554 6 080 3 989 1 123 1 981 2 893 3 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 704 3 886 2 576 1 823 1 413 1 599 367 965 919 971
Obeskattade reserver 2 352 2 356 1 340 1 340 790 396 0 203 393 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 736 3 653 2 686 2 391 3 876 1 993 730 813 1 582 1 907
Skulder och eget kapital 8 792 9 895 6 602 5 554 6 080 3 989 1 123 1 981 2 893 3 319
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 156 1 023 922 1 292 1 285 1 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 885 4 331 3 771 3 066 1 807 1 301 397 1 006 1 700 1 509
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 769 1 551 1 453 1 117 1 377 856 671 974 1 362 1 320
Utdelning till aktieägare 2 000 2 500 1 900 1 200 800 1 000 0 150 500 400
Omsättning 21 776 26 596 19 457 13 931 20 912 12 890 4 538 7 466 12 016 14 470
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 9 8 9 7 5 7 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 178 2 418 2 161 1 737 2 321 1 839 908 1 067 1 335 1 809
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 547 595 530 612 464 411 491 520 532
Rörelseresultat, EBITDA 1 749 5 209 2 533 2 264 1 523 1 984 -575 435 480 1 304
Nettoomsättningförändring -18,12% 36,73% 39,99% -33,48% 62,24% 183,69% -39,22% -37,87% -16,96% -%
Du Pont-modellen 19,75% 52,57% 38,72% 41,18% 25,20% 49,76% -51,29% 22,82% 20,88% 40,19%
Vinstmarginal 7,97% 19,56% 13,14% 16,46% 7,33% 15,42% -12,69% 6,05% 5,03% 9,22%
Bruttovinstmarginal 39,25% 46,22% 46,07% 54,40% 38,68% 47,48% 48,48% 63,31% 51,27% 44,26%
Rörelsekapital/omsättning 22,80% 23,08% 19,52% 22,44% 10,33% 15,11% 8,09% 15,32% 10,47% 8,58%
Soliditet 51,62% 57,84% 54,85% 50,60% 32,82% 47,40% 32,68% 56,09% 41,55% 38,82%
Kassalikviditet 232,92% 268,03% 241,40% 230,41% 155,65% 191,47% 150,27% 240,71% 179,52% 165,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...