Visa allt om Förvaltaren i Karlskrona AB
Visa allt om Förvaltaren i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 85 97 22 14 9 19 191
Övrig omsättning - - - - - 62 - - - 165
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -14 11 -98 -57 -186 -255 -353 -439
Resultat efter finansnetto 0 1 -14 -24 -97 -269 27 -167 -178 -273
Årets resultat 0 1 -14 -24 -97 -269 27 -167 -178 -273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 51 52 92 55 54 57
Omsättningstillgångar 103 103 102 138 188 209 800 1 167 1 705 1 972
Tillgångar 103 103 102 138 239 261 891 1 222 1 759 2 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 102 116 140 237 856 1 179 1 696 1 964
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 22 99 25 35 43 62 66
Skulder och eget kapital 103 103 102 138 239 261 891 1 222 1 759 2 030
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 19 61 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 40 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 8 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 22 34 43 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 350 350 350 90
Omsättning 0 0 0 85 97 84 14 9 19 356
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 14 9 19 191
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 30 60 101 464
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -14 12 -97 -56 -175 -250 -349 -417
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -12,37% 340,91% 57,14% 55,56% -52,63% -90,05% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 8,70% -40,59% -21,46% 3,93% 11,29% -10,12% -13,20%
Vinstmarginal -% -% -% 14,12% -100,00% -254,55% 250,00% 1 533,33% -936,84% -140,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 68,24% -10,31% 13,64% 64,29% -233,33% 47,37% 84,82%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 136,47% 91,75% 836,36% 5 464,29% 12 488,89% 8 647,37% 997,91%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 84,06% 58,58% 90,80% 96,07% 96,48% 96,42% 96,75%
Kassalikviditet -% -% -% 627,27% 189,90% 836,00% 2 285,71% 2 713,95% 2 750,00% 2 987,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...