Visa allt om Sista versen 22989 AB
Visa allt om Sista versen 22989 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 91 1 706 1 436 1 580 1 695 1 554 2 166 2 561 2 518 2 294
Övrig omsättning 264 - 30 5 - 10 843 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -138 100 -80 -31 -43 53 846 56 163 1
Resultat efter finansnetto -132 104 -80 -27 -47 48 785 22 163 1
Årets resultat 125 146 17 16 10 100 111 5 90 2
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 307 398 522 626 729 729 1 552 3 9
Omsättningstillgångar 263 684 486 539 716 932 1 777 1 234 1 066 684
Tillgångar 263 991 884 1 061 1 342 1 661 2 506 2 785 1 069 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 273 142 141 140 230 330 369 453 368
Obeskattade reserver 0 293 378 480 529 591 679 51 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 30 390 390 1 329 0 0
Kortfristiga skulder 10 425 364 441 643 450 1 106 1 036 579 325
Skulder och eget kapital 263 991 884 1 061 1 342 1 661 2 506 2 785 1 069 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 149 9 317 300 393 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 356 504 464 448 368 348 429 449 378 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 160 142 143 152 130 258 270 263 213
Utdelning till aktieägare 132 145 15 15 15 100 200 150 89 5
Omsättning 355 1 706 1 466 1 585 1 695 1 564 3 009 2 561 2 518 2 294
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 91 853 718 790 848 1 554 1 083 1 281 1 259 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 337 306 303 340 498 507 516 523 427
Rörelseresultat, EBITDA -138 190 10 72 60 148 934 111 169 7
Nettoomsättningförändring -94,67% 18,80% -9,11% -6,78% 9,07% -28,25% -15,42% 1,71% 9,76% -%
Du Pont-modellen -50,19% 10,49% -8,71% -2,07% -2,91% 3,49% 34,36% 2,08% 15,25% 0,14%
Vinstmarginal -145,05% 6,10% -5,36% -1,39% -2,30% 3,73% 39,75% 2,26% 6,47% 0,04%
Bruttovinstmarginal 29,67% 52,87% 46,52% 46,33% 46,61% 44,47% 54,02% 47,33% 50,40% 39,32%
Rörelsekapital/omsättning 278,02% 15,18% 8,50% 6,20% 4,31% 31,02% 30,98% 7,73% 19,34% 15,65%
Soliditet 96,20% 50,61% 47,58% 46,63% 39,48% 40,07% 32,68% 14,57% 44,94% 53,10%
Kassalikviditet 2 630,00% 160,94% 133,52% 122,22% 110,26% 202,89% 157,50% 114,86% 178,76% 200,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...