Visa allt om Machuset AB
Visa allt om Machuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 110 858 95 366 96 686 102 291 105 668 94 586 58 651 46 067 44 609 28 036
Övrig omsättning - - - 33 190 156 41 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 452 1 539 1 167 255 2 484 3 395 1 701 2 133 2 840 873
Resultat efter finansnetto 3 461 1 548 1 167 306 2 513 3 390 1 690 2 109 2 767 816
Årets resultat 2 909 1 775 932 68 1 472 2 486 1 317 1 466 1 989 496
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 269 1 318 1 872 2 085 1 256 1 266 732 1 124 746 815
Omsättningstillgångar 22 639 18 130 15 445 18 392 16 588 17 732 11 127 9 757 10 395 4 939
Tillgångar 23 908 19 449 17 317 20 477 17 845 18 998 11 859 10 881 11 140 5 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 444 10 135 8 860 7 928 8 360 7 488 5 302 4 385 3 419 1 530
Obeskattade reserver 0 275 1 005 1 044 843 338 351 459 398 407
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 538 688
Kortfristiga skulder 11 464 9 038 7 452 11 505 8 642 11 171 6 206 6 037 6 786 3 129
Skulder och eget kapital 23 908 19 449 17 317 20 477 17 845 18 998 11 859 10 881 11 140 5 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 1 054 1 024 1 048 880 960 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 600 10 446 10 204 10 631 8 776 7 984 5 394 4 103 3 484 2 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 501 3 940 3 870 3 871 3 605 3 129 2 356 1 973 1 568 1 060
Utdelning till aktieägare 2 309 600 500 0 500 600 300 400 500 100
Omsättning 110 858 95 366 96 686 102 324 105 858 94 742 58 692 46 067 44 609 28 036
Nyckeltal
Antal anställda 35 33 32 33 32 28 21 16 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 167 2 890 3 021 3 100 3 302 3 378 2 793 2 879 2 974 2 336
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 444 447 461 443 453 435 455 431 322
Rörelseresultat, EBITDA 4 067 2 228 1 868 791 2 978 3 820 2 053 2 451 3 069 1 009
Nettoomsättningförändring 16,24% -1,37% -5,48% -3,20% 11,72% 61,27% 27,32% 3,27% 59,11% -%
Du Pont-modellen 14,48% 7,97% 6,76% 1,50% 14,09% 17,87% 14,34% 19,60% 25,49% 15,56%
Vinstmarginal 3,12% 1,63% 1,21% 0,30% 2,38% 3,59% 2,90% 4,63% 6,37% 3,19%
Bruttovinstmarginal 25,02% 25,07% 24,47% 23,77% 22,88% 23,36% 25,64% 27,64% 26,77% 23,35%
Rörelsekapital/omsättning 10,08% 9,53% 8,27% 6,73% 7,52% 6,94% 8,39% 8,08% 8,09% 6,46%
Soliditet 52,05% 53,21% 55,69% 42,47% 50,33% 40,73% 46,89% 43,34% 33,26% 31,69%
Kassalikviditet 87,74% 63,72% 60,90% 71,44% 102,85% 68,15% 94,70% 70,50% 97,26% 66,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...