Visa allt om ROS Kemiteknik AB
Visa allt om ROS Kemiteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 333 272 152 659 910 1 173 912 1 037 774 844
Övrig omsättning - 62 - 1 - - 13 177 16 25
Rörelseresultat (EBIT) 56 69 -12 0 2 299 157 103 -1 -50
Resultat efter finansnetto 53 69 74 -5 -420 296 160 88 -2 -24
Årets resultat 29 43 74 -7 -358 169 106 88 -2 -24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 5 188 607 179 189 175 166
Omsättningstillgångar 239 187 194 204 160 123 274 164 98 147
Tillgångar 319 268 274 209 348 730 453 353 273 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 213 170 95 103 461 329 223 135 137
Obeskattade reserver 36 22 7 7 7 92 27 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 62 62 55 25 0 0 9 78
Kortfristiga skulder 41 32 34 44 183 152 97 130 129 98
Skulder och eget kapital 319 268 274 209 348 730 453 353 273 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 325 305 249 171 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 92 431 0 38 294 80 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 29 229 203 191 244 147 202
Utdelning till aktieägare 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 333 334 152 660 910 1 173 925 1 214 790 869
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 272 - 659 910 1 173 456 519 774 422
Personalkostnader per anställd (tkr) - 9 - 122 661 577 301 449 579 364
Rörelseresultat, EBITDA 56 69 -7 16 9 307 167 111 3 -47
Nettoomsättningförändring 22,43% 78,95% -76,93% -27,58% -22,42% 28,62% -12,05% 33,98% -8,29% -%
Du Pont-modellen 18,18% 26,49% 27,37% 0,48% -117,53% 41,23% 36,20% 29,75% 1,83% -3,83%
Vinstmarginal 17,42% 26,10% 49,34% 0,15% -44,95% 25,66% 17,98% 10,13% 0,65% -1,42%
Bruttovinstmarginal 77,48% 88,60% 97,37% 47,80% 95,27% 99,74% 100,00% 96,62% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,46% 56,99% 105,26% 24,28% -2,53% -2,47% 19,41% 3,28% -4,01% 5,81%
Soliditet 84,66% 85,88% 64,04% 47,92% 31,08% 72,44% 77,02% 63,17% 49,45% 43,77%
Kassalikviditet 582,93% 584,38% 570,59% 463,64% 87,43% 80,92% 282,47% 126,15% 75,97% 150,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...