Visa allt om ZedNet AB
Visa allt om ZedNet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 912 3 105
Övrig omsättning - - - - - - - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 137 385
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 137 381
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättningstillgångar 1 018 1 018 1 018 1 018 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 473
Tillgångar 1 018 1 018 1 018 1 018 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 018 1 026
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 192 192 192 192 192 538
Skulder och eget kapital 1 018 1 018 1 018 1 018 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 912 3 124
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 155 422
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -70,63% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 11,32% 24,63%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 15,02% 12,40%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 111,62% 30,11%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,13% 84,13% 84,13% 84,13% 84,13% 65,64%
Kassalikviditet -% -% -% -% 630,21% 630,21% 630,21% 630,21% 630,21% 273,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...