Visa allt om JiHå Plast Förvaltning AB
Visa allt om JiHå Plast Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 760 2 761 2 760 2 599 2 520 2 400 2 400 2 400 2 410 2 400
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 1 083 438 461 467 718 -937 -1 625 -8 249 868
Resultat efter finansnetto 229 1 122 493 590 760 1 482 -320 -627 -7 315 13 909
Årets resultat 122 1 284 1 241 964 944 1 847 1 658 1 128 766 13 211
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 307 10 981 10 560 12 518 14 523 16 011 18 247 25 241 20 252 29 883
Omsättningstillgångar 5 063 5 471 5 256 3 989 14 874 13 205 15 023 9 098 14 902 12 664
Tillgångar 21 370 16 452 15 816 16 507 29 397 29 216 33 270 34 339 35 154 42 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 303 11 044 9 760 8 519 7 555 6 611 4 764 3 106 1 978 19 531
Obeskattade reserver 4 934 5 107 5 630 6 728 7 445 7 966 8 788 11 239 13 250 21 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 650 0 0 1 005 14 005 13 000 19 205 18 318 18 318 0
Kortfristiga skulder 483 302 425 255 391 1 639 513 1 677 1 607 1 686
Skulder och eget kapital 21 370 16 452 15 816 16 507 29 397 29 216 33 270 34 339 35 154 42 548
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 318
Omsättning 2 760 2 761 2 760 2 599 2 520 2 400 2 400 2 400 2 410 2 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - - - 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 458 2 462 2 396 2 285 2 189 2 130 2 117 1 419 2 037 2 065
Nettoomsättningförändring -0,04% 0,04% 6,19% 3,13% 5,00% 0,00% 0,00% -0,41% 0,42% -%
Du Pont-modellen 1,07% 6,82% 3,12% 3,57% 2,59% 5,07% -0,96% -1,82% -20,76% 32,73%
Vinstmarginal 8,30% 40,64% 17,86% 22,70% 30,16% 61,75% -13,29% -26,08% -302,86% 580,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165,94% 187,21% 175,04% 143,67% 574,72% 481,92% 604,58% 309,21% 551,66% 457,42%
Soliditet 80,26% 91,34% 89,48% 81,65% 44,36% 42,72% 33,79% 32,61% 32,76% 82,00%
Kassalikviditet 1 048,24% 1 811,59% 1 236,71% 1 564,31% 3 804,09% 805,67% 2 928,46% 542,52% 927,32% 751,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...