Visa allt om AB Ljusdalshem
Visa allt om AB Ljusdalshem

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 139 701 140 882 134 836 132 470 129 234 125 910 125 523
Övrig omsättning 7 732 9 690 2 809 3 724 4 760 7 344 7 421
Rörelseresultat (EBIT) 37 184 40 400 24 669 20 881 -66 451 25 825 37 949
Resultat efter finansnetto 20 502 22 148 5 999 3 570 -100 711 -9 023 4 068
Årets resultat 17 430 16 679 5 489 1 730 -97 178 -6 824 3 583
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 542 065 549 341 558 191 530 699 704 031 727 392 748 108
Omsättningstillgångar 67 401 82 658 12 040 24 983 14 874 10 138 20 771
Tillgångar 609 466 631 999 570 231 555 682 718 905 737 528 768 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 331 116 139 99 581 94 268 20 141 30 117 40 063
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 704 6 004 4 601 5 435 2 252 3 236 2 634
Långfristiga skulder 433 368 468 198 419 148 415 180 661 294 670 876 690 364
Kortfristiga skulder 50 063 41 658 46 901 40 799 35 218 33 301 35 818
Skulder och eget kapital 609 466 631 999 570 231 555 682 718 905 737 528 768 879
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 050 1 043 1 025 1 027 787 590 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 017 8 574 7 251 6 650 7 212 7 319 7 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 5 391 3 376 3 681 2 856 3 663 4 229 3 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 147 433 150 572 137 645 136 194 133 994 133 254 132 944
Nyckeltal
Antal anställda 40 26 24 21 36 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 493 5 419 5 618 6 308 3 590 4 062 4 184
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 51 419 54 946 38 573 34 292 -49 205 43 342 56 448
Nettoomsättningförändring -0,84% 4,48% 1,79% -% 2,64% 0,31% -%
Du Pont-modellen 6,14% 6,44% 4,39% 3,86% -8,95% 3,84% 5,51%
Vinstmarginal 26,77% 28,89% 18,55% 16,20% -49,80% 22,51% 33,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,41% 29,10% -25,85% -11,94% -15,74% -18,40% -11,99%
Soliditet 19,74% 18,38% 17,46% 16,96% 2,80% 4,08% 5,21%
Kassalikviditet 134,45% 198,20% 25,43% 60,98% 40,88% 29,13% 57,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 326 108 862 105 373 103 764 106 885 105 842 105 981 105 728 121 841 127 104
Övrig omsättning 9 420 11 185 3 899 4 759 20 000 - - 6 104 5 297 3 129
Rörelseresultat (EBIT) 25 739 29 267 17 699 12 302 38 683 16 460 14 618 21 049 29 194 11 598
Resultat efter finansnetto 15 089 17 817 5 620 369 26 613 2 602 -215 4 294 8 829 -10 837
Årets resultat 12 775 13 252 4 964 3 274 21 460 2 933 -896 -3 871 3 818 -13 319
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 048 341 413 348 059 354 953 366 932 349 799 357 841 370 607 421 720 569 218
Omsättningstillgångar 84 171 101 391 26 778 18 277 14 766 20 141 25 954 49 092 24 888 26 064
Tillgångar 423 219 442 804 374 837 373 230 381 698 369 940 383 795 419 699 446 608 595 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 628 98 090 85 208 80 420 77 397 57 403 54 469 55 365 47 536 43 718
Obeskattade reserver 2 177 2 077 1 677 1 407 6 804 9 378 10 863 11 481 8 507 5 813
Avsättningar (tkr) 4 874 5 172 4 232 5 125 4 479 169 161 153 145 139
Långfristiga skulder 276 230 307 610 254 969 257 430 262 138 274 723 292 094 324 136 333 813 508 503
Kortfristiga skulder 42 310 29 855 28 751 28 848 30 880 28 267 26 208 28 564 56 607 37 109
Skulder och eget kapital 423 219 442 804 374 837 373 230 381 698 369 940 383 795 419 699 446 608 595 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 050 1 043 1 025 1 027 465 661 950 935 936 1 010
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 017 8 574 7 251 6 650 5 921 5 084 5 645 5 651 5 534 5 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 391 3 376 3 681 2 856 2 767 2 126 2 906 2 970 2 921 3 816
Utdelning till aktieägare 2 229 183 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 746 120 047 109 272 108 523 126 885 105 842 105 981 111 832 127 138 130 233
Nyckeltal
Antal anställda 40 26 24 21 21 20 23 23 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 708 4 187 4 391 4 941 5 090 5 292 4 608 4 597 5 077 5 084
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 35 063 38 971 27 426 21 787 47 679 25 441 23 721 30 016 39 322 44 647
Nettoomsättningförändring -0,49% 3,31% 1,55% -2,92% 0,99% -0,13% 0,24% -13,22% -4,14% -%
Du Pont-modellen 6,23% 6,77% 4,87% 3,40% 10,21% 4,52% 3,94% 5,30% 6,86% 2,25%
Vinstmarginal 24,32% 27,52% 17,34% 12,23% 36,48% 15,79% 14,28% 21,02% 25,14% 10,54%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,64% 65,71% -1,87% -10,19% -15,08% -7,68% -0,24% 19,42% -26,03% -8,69%
Soliditet 23,47% 22,52% 23,08% 21,82% 21,59% 17,39% 16,28% 15,16% 12,02% 8,05%
Kassalikviditet 198,87% 339,51% 93,10% 63,31% 47,71% 71,20% 98,68% 171,58% 43,55% 68,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...