Visa allt om Axtorpet Ume AB
Visa allt om Axtorpet Ume AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 031 12 036 12 549 13 807 14 787 13 911 12 205 11 379 9 917 8 321
Övrig omsättning 689 761 601 10 - - 1 045 - - 731
Rörelseresultat (EBIT) 165 219 336 -68 47 -8 89 -8 22 92
Resultat efter finansnetto 155 201 313 -82 26 -26 74 -40 -5 63
Årets resultat 121 192 237 -82 26 -26 74 -40 -5 63
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 4 21 50 80 114 158 210
Omsättningstillgångar 1 155 1 018 965 982 1 362 1 067 1 065 867 899 501
Tillgångar 1 155 1 018 967 986 1 383 1 117 1 145 981 1 057 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 351 308 71 153 127 153 79 119 124
Obeskattade reserver 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 67 0 0 0 0 0 181 207 0
Kortfristiga skulder 744 600 612 914 1 230 990 991 720 731 587
Skulder och eget kapital 1 155 1 018 967 986 1 383 1 117 1 145 981 1 057 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 688 394 266 298 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 895 865 882 1 283 1 388 666 551 538 503 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 349 326 376 503 571 524 355 257 257 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 720 12 797 13 150 13 817 14 787 13 911 13 250 11 379 9 917 9 052
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 008 4 012 4 183 3 452 3 697 3 478 3 051 2 845 2 479 2 080
Personalkostnader per anställd (tkr) 317 406 376 409 457 435 301 254 254 225
Rörelseresultat, EBITDA 166 220 338 -51 76 22 123 36 74 191
Nettoomsättningförändring -0,04% -4,09% -9,11% -6,63% 6,30% 13,98% 7,26% 14,74% 19,18% -%
Du Pont-modellen 14,46% 21,51% 34,75% -6,90% 3,40% -0,72% 7,77% -0,82% 2,08% 12,94%
Vinstmarginal 1,39% 1,82% 2,68% -0,49% 0,32% -0,06% 0,73% -0,07% 0,22% 1,11%
Bruttovinstmarginal 10,42% 10,05% 11,02% 16,62% 18,48% 18,01% 8,36% 15,60% 18,56% 12,98%
Rörelsekapital/omsättning 3,42% 3,47% 2,81% 0,49% 0,89% 0,55% 0,61% 1,29% 1,69% -1,03%
Soliditet 27,88% 34,48% 35,56% 7,20% 11,06% 11,37% 13,36% 8,05% 11,26% 17,44%
Kassalikviditet 37,10% 22,33% 16,67% 24,40% 50,65% 21,82% 37,34% 21,67% 22,02% -2,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...