Visa allt om Mapei AB
Visa allt om Mapei AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 888 27 749 23 982 22 074 18 548 18 044 16 032 15 680 12 354 10 311
Övrig omsättning 68 47 1 2 22 - 15 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 283 1 929 -1 705 -4 790 -2 734 -788 -1 942 -1 235 -1 635 -1 276
Resultat efter finansnetto 1 281 1 926 -1 711 -4 798 -2 744 -946 -2 079 -1 403 -1 826 -1 366
Årets resultat 1 281 1 926 -1 711 -4 798 -2 744 -946 -2 079 -1 403 -1 826 -1 366
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 640 877 467 697 731 967 1 268 876 433
Omsättningstillgångar 8 396 6 585 4 057 5 161 5 178 6 693 5 781 3 287 3 770 2 927
Tillgångar 8 796 7 225 4 934 5 628 5 874 7 424 6 747 4 555 4 645 3 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 208 2 927 1 001 1 210 1 008 982 928 1 007 1 110 736
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 305
Kortfristiga skulder 4 588 4 298 3 933 4 418 4 867 6 443 5 820 3 549 3 536 1 318
Skulder och eget kapital 8 796 7 225 4 934 5 628 5 874 7 424 6 747 4 555 4 645 3 360
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 10 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 9 322 9 120 9 455 9 029 7 132 6 442 6 340 4 616 3 974 2 963
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 4 517 4 348 4 381 4 117 3 286 2 850 2 980 2 237 1 867 1 315
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 956 27 796 23 983 22 076 18 570 18 044 16 047 15 682 12 354 10 311
Nyckeltal
Antal anställda 17 17 18 18 16 15 15 11 0 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 640 1 632 1 332 1 226 1 159 1 203 1 069 1 425 - 1 289
Personalkostnader per anställd (tkr) 906 877 798 773 699 659 652 683 - 566
Rörelseresultat, EBITDA 1 523 2 195 -1 392 -4 482 -2 393 -414 -1 565 -901 -1 446 -1 163
Nettoomsättningförändring 0,50% 15,71% 8,64% 19,01% 2,79% 12,55% 2,24% 26,92% 19,81% -%
Du Pont-modellen 14,59% 26,70% -34,56% -85,11% -46,54% -10,61% -28,78% -27,05% -35,03% -37,95%
Vinstmarginal 4,60% 6,95% -7,11% -21,70% -14,74% -4,37% -12,11% -7,86% -13,17% -12,37%
Bruttovinstmarginal 97,90% 99,14% 97,54% 96,63% 98,70% 99,01% 97,21% 95,33% 89,86% 79,55%
Rörelsekapital/omsättning 13,65% 8,24% 0,52% 3,37% 1,68% 1,39% -0,24% -1,67% 1,89% 15,60%
Soliditet 47,84% 40,51% 20,29% 21,50% 17,16% 13,23% 13,75% 22,11% 23,90% 21,90%
Kassalikviditet 183,00% 153,21% 103,15% 116,82% 106,39% 103,88% 99,33% 92,62% 106,62% 211,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...