Visa allt om Gårdstensbostäder AB
Visa allt om Gårdstensbostäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 195 013 191 928 187 346 185 426 178 071 172 430 169 962 164 043 159 317 153 678
Övrig omsättning - - - - - - - 205 - 157
Rörelseresultat (EBIT) 26 775 23 965 19 990 11 582 12 213 3 370 -3 487 8 200 12 102 18 145
Resultat efter finansnetto 19 613 15 531 10 489 -40 -18 -4 328 -10 007 -5 360 535 11 165
Årets resultat 20 815 9 566 5 372 -12 026 -54 -3 205 -7 399 -3 641 294 7 989
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 650 573 741 568 760 577 661 606 009 615 209 596 571 593 104 595 761 599 566
Omsättningstillgångar 49 505 27 568 18 371 9 692 8 878 13 792 19 273 5 493 23 881 45 746
Tillgångar 630 155 601 309 587 131 587 353 614 887 629 001 615 844 598 597 619 642 645 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 647 252 832 239 333 239 120 251 072 254 443 261 775 258 373 265 758 291 744
Obeskattade reserver 17 661 7 823 4 999 0 0 0 0 0 7 646 7 646
Avsättningar (tkr) 0 0 852 0 0 0 0 0 146 1 644
Långfristiga skulder 300 000 300 000 300 000 308 906 328 391 329 746 312 574 307 459 309 430 300 368
Kortfristiga skulder 38 847 40 654 41 947 39 327 35 424 44 812 41 495 32 765 36 662 43 910
Skulder och eget kapital 630 155 601 309 587 131 587 353 614 887 629 001 615 844 598 597 619 642 645 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 177 1 027 924 1 130 1 079 1 046 1 023 963 910 940
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 582 13 269 12 394 13 072 12 065 12 306 11 793 10 719 9 992 9 311
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 758 6 110 5 932 6 028 5 906 5 907 5 659 5 667 5 821 4 812
Utdelning till aktieägare 13 260 0 1 092 5 159 5 085 8 402 12 529 1 728 5 472 31 752
Omsättning 195 013 191 928 187 346 185 426 178 071 172 430 169 962 164 248 159 317 153 835
Nyckeltal
Antal anställda 49 29 29 45 42 45 42 42 37 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 980 6 618 6 460 4 121 4 240 3 832 4 047 3 906 4 306 4 520
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 704 664 450 454 428 440 413 452 443
Rörelseresultat, EBITDA 45 794 43 668 36 008 28 776 27 788 18 286 11 206 22 368 25 522 20 249
Nettoomsättningförändring 1,61% 2,45% 1,04% 4,13% 3,27% 1,45% 3,61% 2,97% 3,67% -%
Du Pont-modellen 4,26% 4,00% 3,41% 2,00% 1,99% 0,61% -0,43% 1,62% 2,30% 3,46%
Vinstmarginal 13,75% 12,54% 10,69% 6,33% 6,86% 2,24% -1,55% 5,90% 8,94% 14,55%
Bruttovinstmarginal 21,20% 19,46% 17,24% 13,71% 14,27% 9,83% 5,44% 11,58% 14,11% 18,54%
Rörelsekapital/omsättning 5,47% -6,82% -12,58% -15,98% -14,91% -17,99% -13,07% -16,62% -8,02% 1,19%
Soliditet 45,61% 43,06% 41,43% 40,71% 40,83% 40,45% 42,51% 43,16% 43,78% 46,06%
Kassalikviditet 127,44% 67,81% 43,80% 24,64% 25,06% 30,78% 46,45% 16,76% 65,14% 104,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...