Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kulverten i Landskrona
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Kulverten i Landskrona

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 899 990 999 806 752 433 478 547 654 514
Övrig omsättning - - - 228 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 156 120 141 284 42 -52 86 56 232
Resultat efter finansnetto 52 80 41 45 244 20 -81 0 -20 170
Årets resultat 40 62 32 33 153 20 -57 0 -2 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 200 2 357 2 513 2 670 2 858 1 335 1 483 1 632 1 763 1 563
Omsättningstillgångar 268 321 252 284 266 288 191 228 400 205
Tillgångar 2 468 2 678 2 766 2 954 3 125 1 623 1 675 1 859 2 164 1 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 692 652 590 558 525 372 392 449 449 451
Obeskattade reserver 50 50 50 50 50 0 0 24 24 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 173 1 417 1 661 1 905 2 088 748 928 1 108 1 288 1 023
Kortfristiga skulder 553 558 464 441 462 503 354 278 402 252
Skulder och eget kapital 2 468 2 678 2 766 2 954 3 125 1 623 1 675 1 859 2 164 1 768
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 899 990 999 1 034 752 433 478 547 654 514
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 654 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 60 -
Rörelseresultat, EBITDA 250 313 277 301 465 191 97 235 201 308
Nettoomsättningförändring -9,19% -0,90% 23,95% 7,18% 73,67% -9,41% -12,61% -16,36% 27,24% -%
Du Pont-modellen 3,77% 5,83% 4,41% 4,77% 9,09% 2,59% -3,10% 4,68% 2,59% 13,12%
Vinstmarginal 10,34% 15,76% 12,21% 17,49% 37,77% 9,70% -10,88% 15,90% 8,56% 45,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -31,70% -23,94% -21,22% -19,48% -26,06% -49,65% -34,10% -9,14% -0,31% -9,14%
Soliditet 29,62% 25,80% 22,74% 20,14% 17,98% 22,92% 23,40% 25,08% 21,55% 27,22%
Kassalikviditet 48,46% 57,53% 54,31% 64,40% 57,58% 57,26% 53,95% 82,01% 99,50% 81,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...