Visa allt om Berako Aktiebolag
Visa allt om Berako Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 374 346 476 661 802 664 616 950
Övrig omsättning - - 250 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 -175 324 -1 7 4 -21 -97 -68 -11
Resultat efter finansnetto -60 -175 324 0 11 4 -21 -90 -57 -2
Årets resultat 0 0 24 0 11 4 -21 -23 -7 11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 145 175 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 35 33 553 269 426 349 234 201 452 493
Tillgångar 180 208 553 269 426 349 234 201 452 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 172 171 147 148 136 132 152 175 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 67 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 36 381 121 279 212 102 48 209 193
Skulder och eget kapital 180 208 553 269 426 349 234 201 452 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 624 346 476 661 802 664 616 950
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -175 324 -1 7 4 -21 -97 -68 -11
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 8,09% -27,31% -27,99% -17,58% 20,78% 7,79% -35,16% -%
Du Pont-modellen -% -% 58,59% 0,00% 2,58% 1,15% -8,97% -44,78% -12,61% -0,41%
Vinstmarginal -% -% 86,63% 0,00% 2,31% 0,61% -2,62% -13,55% -9,25% -0,21%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 70,35% 66,46% 53,92% 53,41% 63,68%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 45,99% 42,77% 30,88% 20,73% 16,46% 23,04% 39,45% 31,58%
Soliditet 95,56% 82,69% 30,92% 54,65% 34,74% 38,97% 56,41% 75,62% 49,39% 54,21%
Kassalikviditet 437,50% 91,67% 145,14% 222,31% 152,69% 164,62% 229,41% 418,75% 211,48% 248,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...