Visa allt om AB RL Handel & Försäljning
Visa allt om AB RL Handel & Försäljning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 861 822
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 74 193 400 301 404 570 278 351 354 275
Resultat efter finansnetto 107 286 432 335 536 593 377 350 407 348
Årets resultat 157 236 320 186 340 425 277 185 252 219
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 837 789 745 623 354 718 643 540 608 602
Omsättningstillgångar 3 002 3 080 3 276 3 273 3 158 2 563 2 368 2 340 2 008 1 864
Tillgångar 3 839 3 870 4 021 3 897 3 512 3 281 3 011 2 881 2 616 2 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 048 3 047 2 966 2 797 2 751 2 531 2 226 2 069 1 973 1 811
Obeskattade reserver 645 740 760 740 660 589 577 554 492 437
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 146 82 295 360 102 161 208 258 151 219
Skulder och eget kapital 3 839 3 870 4 021 3 897 3 512 3 281 3 011 2 881 2 616 2 466
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 59 59 60 57 54 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 154 126 114 116 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 56 47 43 43 25 18 18 18 16 15
Utdelning till aktieägare 155 156 155 150 140 120 120 120 90 89
Omsättning 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 864 822
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 861 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 210 173 158 160 84 76 78 75 70 70
Rörelseresultat, EBITDA 74 193 400 301 404 570 278 352 355 276
Nettoomsättningförändring 5,25% -30,60% 7,54% -0,29% -13,37% 3,68% 35,23% -2,09% 4,74% -%
Du Pont-modellen 2,79% 7,39% 10,74% 8,60% 15,26% 18,07% 12,62% 14,16% 15,71% 14,36%
Vinstmarginal 13,34% 37,53% 39,34% 32,81% 52,34% 50,17% 33,33% 48,40% 47,74% 43,07%
Bruttovinstmarginal 39,03% 62,99% 58,83% 67,38% 72,07% 65,23% 41,05% 65,12% 60,86% 55,84%
Rörelsekapital/omsättning 356,11% 393,44% 271,49% 285,31% 298,44% 203,21% 189,47% 246,98% 215,68% 200,12%
Soliditet 92,50% 93,65% 88,51% 85,77% 92,18% 90,37% 88,05% 85,66% 88,96% 86,20%
Kassalikviditet 1 852,05% 3 564,63% 970,17% 746,94% 2 742,16% 1 481,99% 1 085,10% 845,35% 1 232,45% 773,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...