Visa allt om Starcus AB
Visa allt om Starcus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 298 217 321 538 972 1 359 3 636 3 592 3 964 5 070
Övrig omsättning - - - - - - 881 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 156 258 153 408 829 800 -953 30 1 194
Resultat efter finansnetto 236 160 271 175 438 829 797 -912 48 1 199
Årets resultat 0 0 0 128 324 580 647 -287 2 633
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 48 76 85
Omsättningstillgångar 1 973 1 902 2 026 1 919 2 593 2 732 2 967 1 447 2 820 4 226
Tillgångar 1 973 1 902 2 026 1 919 2 593 2 732 2 967 1 495 2 895 4 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 723 1 723 1 723 1 723 1 722 1 722 1 836 885 871 1 369
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 626 600
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 250 179 303 196 871 1 010 1 132 609 1 398 2 341
Skulder och eget kapital 1 973 1 902 2 026 1 919 2 593 2 732 2 967 1 495 2 895 4 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 299 612 704
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 90
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 1 579 1 623 1 511 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 491 623 671 566
Utdelning till aktieägare 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 298 217 321 538 972 1 359 4 517 3 592 3 964 5 070
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 727 718 793 1 014
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 415 517 567 484
Rörelseresultat, EBITDA 236 156 258 153 408 829 800 -926 59 1 229
Nettoomsättningförändring 37,33% -32,40% -40,33% -44,65% -28,48% -62,62% 1,22% -9,38% -21,81% -%
Du Pont-modellen 11,96% 8,41% 13,38% 9,17% 16,97% 30,34% 27,27% -60,20% 2,25% 27,88%
Vinstmarginal 79,19% 73,73% 84,42% 32,71% 45,27% 61,00% 22,25% -25,06% 1,64% 23,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 84,57% 90,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 578,19% 794,01% 536,76% 320,26% 177,16% 126,71% 50,47% 23,33% 35,87% 37,18%
Soliditet 87,33% 90,59% 85,04% 89,79% 66,41% 63,03% 61,88% 59,20% 45,66% 41,78%
Kassalikviditet 789,20% 1 062,57% 668,65% 979,08% 297,70% 270,50% 262,10% 237,60% 201,72% 180,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...