Visa allt om Perssons Schakt & Anläggning i Åstorp AB
Visa allt om Perssons Schakt & Anläggning i Åstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 873 795 2 897 8 638 9 652 9 364 5 571 9 124 10 235 5 888
Övrig omsättning - 1 248 85 116 - 31 171 31 247 11
Rörelseresultat (EBIT) 555 1 253 -1 221 369 -651 346 -1 264 84 1 194 385
Resultat efter finansnetto 450 1 095 -1 347 166 -783 223 -1 348 -78 1 099 339
Årets resultat 450 1 095 -1 347 166 -783 223 -517 9 282 125
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 193 1 038 1 167 1 504 2 016 2 738 3 299 3 670 1 205
Omsättningstillgångar 559 718 621 1 646 2 523 2 248 2 235 3 074 2 214 1 150
Tillgångar 727 911 1 659 2 813 4 028 4 264 4 973 6 374 5 884 2 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -9 -460 -1 554 -207 -373 410 186 703 693 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 831 927 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 268 1 118 1 032 1 264 1 582 2 047 1 509 1 990 0
Kortfristiga skulder 690 1 102 2 096 1 988 3 137 2 273 2 740 3 330 2 273 1 721
Skulder och eget kapital 727 911 1 659 2 813 4 028 4 264 4 973 6 374 5 884 2 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 223 242 216 225 177 185 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 379 886 1 357 1 458 1 635 1 220 1 989 1 851 1 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 124 358 591 651 659 563 791 674 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 873 2 043 2 982 8 754 9 652 9 395 5 742 9 155 10 482 5 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 4 5 6 7 4 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 873 795 724 1 728 1 609 1 338 1 393 1 825 1 462 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 491 318 447 401 372 525 572 401 418
Rörelseresultat, EBITDA 555 1 253 -833 843 -139 928 -637 716 1 818 634
Nettoomsättningförändring 9,81% -72,56% -66,46% -10,51% 3,08% 68,08% -38,94% -10,85% 73,83% -%
Du Pont-modellen 76,48% 137,65% -72,15% 14,08% -15,49% 8,68% -25,16% 1,49% 20,31% 16,52%
Vinstmarginal 63,69% 157,74% -41,32% 4,58% -6,46% 3,95% -22,46% 1,04% 11,68% 6,61%
Bruttovinstmarginal 91,18% 96,48% 74,87% 66,76% 59,38% 69,35% 69,93% 70,78% 64,20% 74,44%
Rörelsekapital/omsättning -15,01% -48,30% -50,91% -3,96% -6,36% -0,27% -9,06% -2,81% -0,58% -9,70%
Soliditet -1,24% -50,49% -93,67% -7,36% -9,26% 9,62% 3,74% 20,42% 23,12% 24,27%
Kassalikviditet 81,01% 65,15% 20,28% 82,80% 80,43% 98,90% 81,57% 92,31% 97,40% 66,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...