Visa allt om Åkerlind Lantbruk AB
Visa allt om Åkerlind Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 94 436 253 343 481 215 132 931 275 404
Övrig omsättning 103 128 92 90 164 149 13 2 8 69
Rörelseresultat (EBIT) -70 -2 -136 -157 19 -319 -144 12 -63 -38
Resultat efter finansnetto -68 -1 -135 -158 20 -322 -145 -5 -59 -15
Årets resultat -68 -1 -135 -158 20 -250 0 2 3 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 134 157 188 209 282 366 392 519 487
Omsättningstillgångar 779 854 804 926 1 035 1 009 982 1 187 976 774
Tillgångar 889 988 961 1 115 1 245 1 290 1 348 1 579 1 495 1 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 127 128 126 149 129 244 244 242 239
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 72 218 234 296
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 726 762 749 900 1 028 1 098 977 969 952 565
Kortfristiga skulder 33 100 84 88 68 64 55 149 67 161
Skulder och eget kapital 889 988 961 1 115 1 245 1 290 1 348 1 579 1 495 1 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 197 564 345 433 645 364 145 933 283 473
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -45 23 -103 -112 93 -233 -52 99 21 37
Nettoomsättningförändring -78,44% 72,33% -26,24% -28,69% 123,72% 62,88% -85,82% 238,55% -31,93% -%
Du Pont-modellen -7,54% 0,10% -13,94% -13,81% 1,85% -24,57% -10,53% 0,95% -3,61% -1,03%
Vinstmarginal -71,28% 0,23% -52,96% -44,90% 4,78% -147,44% -107,58% 1,61% -19,64% -3,22%
Bruttovinstmarginal -35,11% 11,01% 17,00% -11,37% 14,76% -75,81% -71,21% 60,58% -17,45% 78,22%
Rörelsekapital/omsättning 793,62% 172,94% 284,58% 244,31% 201,04% 439,53% 702,27% 111,49% 330,55% 151,73%
Soliditet 14,74% 12,85% 13,32% 11,30% 11,97% 10,00% 22,04% 25,39% 27,46% 35,85%
Kassalikviditet 539,39% 387,00% 286,90% 318,18% 554,41% 559,38% 587,27% 475,17% 386,57% 190,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...