Visa allt om Olivair AB
Visa allt om Olivair AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 46 16 0 0 0 0 1 665 3 098 2 357 2 510
Övrig omsättning - - - - - - 154 - 1 174
Rörelseresultat (EBIT) 3 -97 -276 -31 -30 -111 -340 -292 -322 -69
Resultat efter finansnetto 3 -100 -15 -31 -37 -131 -404 -193 -157 -83
Årets resultat 3 -100 -15 -31 -37 -131 -293 -40 -6 -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 206 206 407 252 252 480 888 1 361 643 677
Omsättningstillgångar 875 875 701 552 559 477 535 576 1 191 1 334
Tillgångar 1 080 1 080 1 108 804 811 957 1 424 1 936 1 834 2 010
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 718 716 816 501 532 569 700 993 1 033 1 039
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 129 282 442
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 357 357 279 285 259 165 155 123 330 241
Kortfristiga skulder 7 8 13 18 20 223 568 691 189 289
Skulder och eget kapital 1 080 1 080 1 108 804 811 957 1 424 1 936 1 834 2 010
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 30 205 120 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 1 2 11 88 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 29 82 113 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Omsättning 46 16 0 0 0 0 1 819 3 098 2 358 2 684
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 1 665 1 549 1 179 1 255
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 1 60 149 161 269
Rörelseresultat, EBITDA 3 -97 -276 -31 -30 -111 -140 -264 -273 -12
Nettoomsättningförändring 187,50% -% -% -% -% -100,00% -46,26% 31,44% -6,10% -%
Du Pont-modellen 0,28% -8,98% -% -% -% -% -23,17% -7,90% -2,45% -2,49%
Vinstmarginal 6,52% -606,25% -% -% -% -% -19,82% -4,94% -1,91% -1,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% -531,25% -% -% -% -% 41,74% 35,57% 38,86% 51,12%
Rörelsekapital/omsättning 1 886,96% 5 418,75% -% -% -% -% -1,98% -3,71% 42,51% 41,63%
Soliditet 66,48% 66,30% 73,65% 62,31% 65,60% 59,46% 49,16% 56,09% 67,40% 67,52%
Kassalikviditet 10 085,71% 8 825,00% 4 092,31% 2 127,78% 1 950,00% 138,12% 94,19% 72,36% 587,83% 437,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...