Visa allt om Sverigefinska skolan i Upplands Väsby fastighetsaktiebolag
Visa allt om Sverigefinska skolan i Upplands Väsby fastighetsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 455 1 419 1 489 1 670 1 520 1 400 1 250 1 645 1 666 1 570
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 190 182 289 387 345 214 204 505 511 403
Resultat efter finansnetto 5 0 0 5 7 -1 -22 3 4 5
Årets resultat 5 0 0 5 7 -1 -22 2 3 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 712 5 840 6 200 6 561 6 921 7 282 7 643 8 003 8 393 8 782
Omsättningstillgångar 2 640 2 615 2 592 2 385 2 194 1 797 1 400 1 698 1 155 1 018
Tillgångar 8 352 8 454 8 792 8 946 9 116 9 079 9 043 9 701 9 548 9 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 111 111 111 105 99 100 122 119 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 061 8 182 8 274 8 395 8 517 8 638 8 763 8 882 9 017 9 291
Kortfristiga skulder 175 161 407 439 493 342 180 697 411 393
Skulder och eget kapital 8 352 8 454 8 792 8 946 9 116 9 079 9 043 9 701 9 548 9 801
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 455 1 419 1 489 1 670 1 520 1 400 1 250 1 645 1 666 1 570
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 586 543 650 748 706 575 565 895 901 793
Nettoomsättningförändring 2,54% -4,70% -10,84% 9,87% 8,57% 12,00% -24,01% -1,26% 6,11% -%
Du Pont-modellen 2,27% 2,15% 3,29% 4,33% 3,78% 2,36% 2,26% 5,21% 5,35% 4,11%
Vinstmarginal 13,06% 12,83% 19,41% 23,17% 22,70% 15,29% 16,32% 30,70% 30,67% 25,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 169,42% 172,94% 146,74% 116,53% 111,91% 103,93% 97,60% 60,85% 44,66% 39,81%
Soliditet 1,39% 1,31% 1,26% 1,24% 1,15% 1,09% 1,11% 1,26% 1,25% 1,19%
Kassalikviditet 1 508,57% 1 624,22% 636,86% 543,28% 445,03% 525,44% 777,78% 243,62% 281,02% 259,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...