Visa allt om HjoTiBorg Energi Aktiebolag
Visa allt om HjoTiBorg Energi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 414 53 212 60 753 65 661 72 664 92 826 80 362 81 577 69 859 72 555
Övrig omsättning 12 11 3 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -12 -17 -23 -32 -9 -10 -82 -57 -36
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 5 4 1 2 5 7 7 6 5
Omsättningstillgångar 5 993 7 327 7 449 9 560 8 961 26 029 20 775 21 735 19 386 18 641
Tillgångar 6 010 7 332 7 453 9 561 8 963 26 034 20 782 21 742 19 392 18 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 969 6 292 6 413 8 521 7 922 24 994 19 742 20 702 18 352 17 606
Skulder och eget kapital 6 010 7 332 7 453 9 561 8 963 26 034 20 782 21 742 19 392 18 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 133 323 323 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 5 1 170 124 195 201 132
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 426 53 223 60 756 65 670 72 664 92 826 80 362 81 577 69 859 72 555
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 80 362 81 577 69 859 72 555
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 263 525 533 451
Rörelseresultat, EBITDA 0 -12 -17 -23 -32 -9 -10 -82 -57 -36
Nettoomsättningförändring -16,53% -12,41% -7,47% -9,64% -21,72% 15,51% -1,49% 16,77% -3,72% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bruttovinstmarginal 0,73% 0,56% 0,51% 0,43% 0,41% 0,36% 0,77% 0,91% 1,13% 0,97%
Rörelsekapital/omsättning 2,31% 1,95% 1,71% 1,58% 1,43% 1,11% 1,29% 1,27% 1,48% 1,43%
Soliditet 17,30% 14,18% 13,95% 10,88% 11,60% 3,99% 5,00% 4,78% 5,36% 5,58%
Kassalikviditet 120,61% 116,45% 116,15% 112,19% 113,12% 104,14% 105,23% 104,99% 105,63% 105,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...