Visa allt om Rättelöv Tjänster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 202 183 266 2 334 2 246 1 764 1 397 1 166 1 217 710
Övrig omsättning 4 22 12 17 - - 8 - 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 49 -34 -94 -413 -154 0 -212 35 96 37
Resultat efter finansnetto 50 -36 -101 -427 -169 -3 -219 25 82 19
Årets resultat 50 -36 -101 -427 -169 -3 -219 15 57 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 36 76 149 132 213 228 300 308
Omsättningstillgångar 139 78 173 206 595 281 236 166 158 132
Tillgångar 139 78 209 282 744 413 449 394 458 440
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -411 -461 -426 -325 102 151 154 173 186 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 520 510 530 313 274 100 80 10 85 175
Kortfristiga skulder 30 29 105 294 368 161 215 211 188 137
Skulder och eget kapital 139 78 209 282 744 413 449 394 458 440
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 180 225 125 242 185
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 23 0 27 1 010 831 436 381 124 55 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 15 28 29 390 264 214 202 121 123 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
Omsättning 206 205 278 2 351 2 246 1 764 1 405 1 166 1 218 711
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 5 4 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 202 - - 467 562 588 466 583 609 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 38 - - 291 285 260 237 195 218 286
Rörelseresultat, EBITDA 49 -15 -78 -377 -59 81 -141 107 161 139
Nettoomsättningförändring 10,38% -31,20% -88,60% 3,92% 27,32% 26,27% 19,81% -4,19% 71,41% -%
Du Pont-modellen 35,25% -43,59% -44,98% -146,45% -20,70% 0,00% -47,22% 8,88% 20,96% 8,41%
Vinstmarginal 24,26% -18,58% -35,34% -17,69% -6,86% 0,00% -15,18% 3,00% 7,89% 5,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,81% 99,62% 78,49% 79,83% 83,16% 73,30% 68,78% 70,01% 83,24%
Rörelsekapital/omsättning 53,96% 26,78% 25,56% -3,77% 10,11% 6,80% 1,50% -3,86% -2,47% -0,70%
Soliditet -295,68% -591,03% -203,83% -115,25% 13,71% 36,56% 34,30% 43,91% 40,61% 29,09%
Kassalikviditet 463,33% 268,97% 164,76% 70,07% 143,75% 129,81% 73,95% 68,72% 72,87% 89,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...