Visa allt om Avloppsteknik Svenska Aktiebolag
Visa allt om Avloppsteknik Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 299 9 741 10 365 11 482 10 265 10 656 10 544 9 111 9 507 12 894
Övrig omsättning - - 5 - 32 158 213 13 7 10
Rörelseresultat (EBIT) 1 923 614 265 1 715 835 1 217 -778 -2 944 43 1 613
Resultat efter finansnetto 1 850 428 19 1 330 338 671 -1 188 -3 204 -39 1 574
Årets resultat 1 626 428 19 1 330 338 671 -1 188 -2 929 21 1 070
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 339 418 418 508 581 523 730 927 1 052 1 213
Omsättningstillgångar 4 214 3 557 3 885 4 810 3 975 4 909 4 014 5 150 5 707 5 054
Tillgångar 4 553 3 975 4 303 5 318 4 556 5 432 4 744 6 077 6 759 6 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 306 680 252 233 -1 096 -1 435 -2 106 -917 2 012 1 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 275 363
Avsättningar (tkr) 149 124 132 150 257 266 275 273 285 386
Långfristiga skulder 0 1 352 2 314 2 755 3 810 4 617 5 021 4 496 1 729 403
Kortfristiga skulder 2 098 1 818 1 604 2 180 1 586 1 984 1 553 2 225 2 458 3 125
Skulder och eget kapital 4 553 3 975 4 303 5 318 4 556 5 432 4 744 6 077 6 759 6 267
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 767 882 1 037 904 1 095
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 392 3 088 3 467 3 673 3 712 2 628 3 301 3 750 3 206 2 438
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 310 1 252 1 467 1 379 1 138 1 281 1 593 1 844 1 649 1 639
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 299 9 741 10 370 11 482 10 297 10 814 10 757 9 124 9 514 12 904
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 11 11 10 11 13 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 255 1 082 942 1 044 1 027 969 811 651 679 921
Personalkostnader per anställd (tkr) 551 508 478 485 516 444 463 497 429 437
Rörelseresultat, EBITDA 2 040 730 391 1 902 1 074 1 451 -445 -2 522 546 2 128
Nettoomsättningförändring 15,99% -6,02% -9,73% 11,86% -3,67% 1,06% 15,73% -4,17% -26,27% -%
Du Pont-modellen 42,39% 15,45% 6,30% 32,25% 18,35% 22,42% -16,40% -48,35% 0,96% 25,83%
Vinstmarginal 17,08% 6,30% 2,61% 14,94% 8,14% 11,43% -7,38% -32,25% 0,68% 12,56%
Bruttovinstmarginal 90,58% 91,68% 92,40% 92,87% 93,02% 94,77% 94,29% 91,13% 92,18% 96,28%
Rörelsekapital/omsättning 18,73% 17,85% 22,01% 22,91% 23,27% 27,45% 23,34% 32,10% 34,17% 14,96%
Soliditet 50,65% 17,11% 5,86% 4,38% -24,06% -26,42% -44,39% -15,09% 32,70% 35,94%
Kassalikviditet 142,99% 113,70% 116,77% 121,79% 115,76% 156,20% 100,52% 95,28% 110,78% 107,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...