Visa allt om Torpshammars Herrgård AB
Visa allt om Torpshammars Herrgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 126 3 541 4 655 5 345 5 975 6 516 5 729 4 909 4 292 3 119
Övrig omsättning 30 - 112 227 140 173 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 115 -449 292 87 417 267 50 342 79 -289
Resultat efter finansnetto 2 094 -479 261 44 344 186 -10 309 15 -342
Årets resultat 1 275 -283 160 9 18 191 -1 179 -15 12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 549 1 570 1 241 1 353 1 446 1 557 1 715 1 521 1 165 982
Omsättningstillgångar 2 471 548 809 1 123 840 1 001 1 018 1 093 859 894
Tillgångar 4 020 2 119 2 050 2 476 2 285 2 557 2 733 2 614 2 024 1 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 611 335 335 176 166 148 167 168 121 136
Obeskattade reserver 535 0 196 150 125 76 84 95 38 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 185 856 425 581 800 1 147 1 416 1 210 991 1 086
Kortfristiga skulder 689 927 1 094 1 570 1 194 1 185 1 067 1 140 873 646
Skulder och eget kapital 4 020 2 119 2 050 2 476 2 285 2 557 2 733 2 614 2 024 1 876
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 120 140 0 0 0 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 120 - - - - -
Löner till övriga anställda 911 1 410 1 622 1 987 1 945 2 142 2 076 1 526 1 193 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 251 414 422 560 561 605 538 364 344 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 156 3 541 4 767 5 572 6 115 6 689 5 729 4 909 4 292 3 119
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 8 9 9 8 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 708 776 668 664 724 716 818 858 780
Personalkostnader per anställd (tkr) 233 367 346 322 293 326 310 293 309 262
Rörelseresultat, EBITDA 2 191 -384 381 236 592 448 219 496 168 -236
Nettoomsättningförändring 73,00% -23,93% -12,91% -10,54% -8,30% 13,74% 16,70% 14,38% 37,61% -%
Du Pont-modellen 52,64% -21,19% 14,24% 3,55% 18,25% 10,83% 1,83% 13,20% 4,05% -15,25%
Vinstmarginal 34,54% -12,68% 6,27% 1,65% 6,98% 4,25% 0,87% 7,03% 1,91% -9,17%
Bruttovinstmarginal 89,67% 68,88% 74,74% 75,72% 74,90% 75,00% 76,21% 73,21% 75,42% 74,77%
Rörelsekapital/omsättning 29,09% -10,70% -6,12% -8,36% -5,92% -2,82% -0,86% -0,96% -0,33% 7,95%
Soliditet 50,46% 15,81% 23,80% 11,83% 11,30% 7,98% 8,38% 9,11% 7,33% 7,56%
Kassalikviditet 350,36% 50,49% 61,79% 63,69% 58,54% 72,83% 81,72% 77,81% 82,25% 121,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...