Visa allt om Hagviken Invest AB
Visa allt om Hagviken Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 351 1 292 1 318 649 782 -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -9 -11 -16 229 1 284 1 310 639 773 -9
Resultat efter finansnetto -3 -9 -10 170 16 922 1 284 1 310 639 773 914
Årets resultat -13 -18 -18 111 16 858 1 048 1 138 639 773 914
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 374 3 497 3 497 3 447 3 072 11 068 10 322 9 562 9 283 8 492
Omsättningstillgångar 95 112 180 240 22 343 101 101 101 101 101
Tillgångar 3 469 3 609 3 677 3 687 25 415 11 170 10 423 9 663 9 384 8 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 296 3 309 3 327 3 345 24 734 7 635 6 587 5 449 4 810 4 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 475 3 475 4 025 4 400 4 400
Kortfristiga skulder 173 300 350 342 682 1 059 361 189 174 156
Skulder och eget kapital 3 469 3 609 3 677 3 687 25 415 11 170 10 423 9 663 9 384 8 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 21 500 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 351 1 292 1 318 649 782 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -9 -11 -16 229 1 284 1 310 639 773 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,01% 91,69% 90,48% 90,72% 97,32% 68,35% 63,20% 56,39% 51,26% 46,98%
Kassalikviditet 54,91% 37,33% 51,43% 70,18% 3 276,10% 9,54% 27,98% 53,44% 58,05% 64,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...