Visa allt om CAMPUS Pharma AB
Visa allt om CAMPUS Pharma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 95 615 93 860 66 037 77 882 63 041 32 078 9 708 8 284 5 104 4 130
Övrig omsättning 759 472 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 823 25 199 6 377 7 674 9 441 5 078 973 1 035 667 6
Resultat efter finansnetto 8 770 25 179 6 310 7 604 9 331 4 958 870 951 652 -10
Årets resultat 5 165 14 756 3 604 4 142 6 960 2 685 330 420 278 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 868 1 731 1 908 1 242 1 351 1 189 1 296 853 534 18
Omsättningstillgångar 53 282 56 327 29 265 26 194 27 458 12 184 5 512 3 366 3 327 1 482
Tillgångar 55 150 58 058 31 173 27 436 28 808 13 374 6 808 4 219 3 860 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 632 26 842 14 586 13 272 10 805 3 845 1 160 1 005 805 527
Obeskattade reserver 14 102 12 051 5 887 4 270 2 333 2 497 1 207 803 454 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 260 390 520 0 0
Kortfristiga skulder 13 416 19 164 10 699 9 893 15 670 6 772 4 051 1 890 2 602 780
Skulder och eget kapital 55 150 58 058 31 173 27 436 28 808 13 374 6 808 4 219 3 860 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 1 296 1 061 1 024 664 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 037 7 067 6 527 5 529 3 187 300 0 18 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 434 3 124 2 803 2 246 1 359 674 370 346 198 177
Utdelning till aktieägare 4 000 0 2 500 2 290 1 675 0 0 175 220 0
Omsättning 96 374 94 332 66 037 77 882 63 041 32 078 9 708 8 284 5 104 4 130
Nyckeltal
Antal anställda 18 15 13 11 5 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 312 6 257 5 080 7 080 12 608 10 693 4 854 4 142 2 552 2 065
Personalkostnader per anställd (tkr) 823 702 738 727 942 798 741 754 476 452
Rörelseresultat, EBITDA 9 169 25 470 6 646 8 012 9 816 5 230 1 090 1 152 714 11
Nettoomsättningförändring 1,87% 42,13% -15,21% 23,54% 96,52% 230,43% 17,19% 62,30% 23,58% -%
Du Pont-modellen 16,01% 43,43% 20,46% 27,97% 32,78% 37,97% 14,29% 24,56% 17,33% 0,40%
Vinstmarginal 9,23% 26,86% 9,66% 9,85% 14,98% 15,83% 10,02% 12,51% 13,11% 0,15%
Bruttovinstmarginal 37,50% 46,81% 40,37% 28,62% 31,65% 36,12% 45,98% 51,40% 44,85% 40,73%
Rörelsekapital/omsättning 41,69% 39,59% 28,11% 20,93% 18,70% 16,87% 15,05% 17,82% 14,20% 17,00%
Soliditet 70,05% 62,42% 61,52% 59,84% 43,48% 42,51% 30,11% 37,52% 29,32% 44,40%
Kassalikviditet 257,30% 205,88% 144,13% 138,44% 110,82% 94,02% 43,69% 59,63% 85,51% 118,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...