Visa allt om European Big Business AB
Visa allt om European Big Business AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 710 720 697 557 1 002 40 0 0 60
Övrig omsättning 684 165 - - - 224 60 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 61 -137 -172 -513 573 86 -10 -39 -96
Resultat efter finansnetto 6 53 -138 -173 -516 572 86 -11 -39 -96
Årets resultat 6 53 -138 -173 -516 0 86 -11 -39 -96
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 285 394 750 1 106 1 479 0 1 2 94
Omsättningstillgångar 109 188 357 218 384 278 88 17 36 112
Tillgångar 261 471 751 968 1 490 1 757 88 18 38 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -198 -204 -457 -320 -147 330 -70 -157 -145 -106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 202 196 99 99 82 279 103 117 115 242
Kortfristiga skulder 256 479 1 108 1 187 1 555 1 148 55 58 69 70
Skulder och eget kapital 261 471 751 968 1 490 1 757 88 18 38 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06 2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 684 875 720 697 557 1 226 100 0 0 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 140 381 219 184 -97 831 87 -9 -38 -95
Nettoomsättningförändring -100,00% -1,39% 3,30% 25,13% -44,41% 2 405,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 12,95% -18,24% -17,77% -34,43% 32,61% 97,73% -% -% -46,60%
Vinstmarginal -% 8,59% -19,03% -24,68% -92,10% 57,19% 215,00% -% -% -160,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,61% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -40,99% -104,31% -139,02% -210,23% -86,83% 82,50% -% -% 70,00%
Soliditet -75,86% -43,31% -60,85% -33,06% -9,87% 18,78% -79,55% -872,22% -381,58% -51,46%
Kassalikviditet 42,58% 39,25% 32,22% 18,37% 24,69% 24,22% 160,00% 29,31% 52,17% 160,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...