allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Sänara Fastighets AB

ORG.NR: 556533-7176
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 320 257 318 119 310 764  
  Övrig omsättning (TKR) 186 420 31 551 475  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 172 742 154 099 107 436  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 130 619 101 042 50 452  
  Årets resultat (TKR) 124 604 90 608 934  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 2 085 239 2 092 174 2 052 244  
  Omsättningstillgångar (TKR) 307 647 295 498 254 158  
  Tillgångar (TKR) 2 392 886 2 387 672 2 306 402  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 644 531 659 926 174 219  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 422 848  
  Avsättningar (TKR) 12 022 7 285 1 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 613 090 1 613 090 1 613 090  
  Kortfristiga skulder (TKR) 123 243 107 371 95 245  
  Skulder och eget kapital (TKR) 2 392 886 2 387 672 2 306 402  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 989 1 955 1 752  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 21 724 20 572 21 583  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 11 030 10 478 10 549  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 48 47 48  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 6 672 6 768 6 474  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 724 702 706  
  Nettoomsättningförändring 0,67 % 2,37 % 3,89 %  
  Vinstmarginal 54,56 % 49,02 % 34,96 %  
  Bruttovinstmarginal 44,18 % 45,78 % 55,88 %  
  Soliditet 26,94 % 27,64 % 7,55 %  
  Kassalikviditet 240,08 % 251,89 % 246,33 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 4 068 3 498 2 953  
  Övrig omsättning (TKR) 583 19 275  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -40 199 -39 791 -37 786  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 422 5 242 1 634  
  Årets resultat (TKR) 2 179 10 490 4 100  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 616 898 533 381 470 250  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 990 75 912 139 539  
  Tillgångar (TKR) 618 888 609 293 609 789  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 173 700 171 521 161 031  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 7 671 6 667 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 428 771 422 071 439 835  
  Kortfristiga skulder (TKR) 8 746 9 034 8 923  
  Skulder och eget kapital (TKR) 618 888 609 293 609 789  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 989 1 955 1 752  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 18 704 18 323 18 150  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 8 819 8 904 8 564  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 43 43 43  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 95 81 69  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 686 679 662  
  Nettoomsättningförändring 16,30 % 18,46 % 17,28 %  
  Vinstmarginal 191,91 % 295,85 % 199,32 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 28,07 % 28,15 % 26,41 %  
  Kassalikviditet 22,75 % 840,29 % 1 563,81 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 1 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X