Visa allt om J. Holmberg Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 843 3 245 3 621 5 079 4 855 4 224 3 901 3 418 3 044 2 042
Övrig omsättning 200 70 9 - - 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 118 287 141 635 1 174 980 1 044 354 391 350
Resultat efter finansnetto 152 -137 953 1 171 768 708 939 -250 720 657
Årets resultat 144 -137 884 1 092 557 517 739 -236 510 441
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 110 1 120 1 225 1 195 1 534 431 598 621 921 806
Omsättningstillgångar 1 295 1 567 2 010 2 203 1 104 1 376 831 470 790 356
Tillgångar 2 406 2 687 3 234 3 398 2 639 1 807 1 430 1 092 1 711 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 673 1 929 2 566 2 081 1 390 1 333 1 116 477 1 051 691
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 540 567 421 893 852 160 7 334 68 179
Kortfristiga skulder 193 191 247 424 397 314 306 281 578 285
Skulder och eget kapital 2 406 2 687 3 234 3 398 2 639 1 807 1 430 1 092 1 711 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 780 726 665 623 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 760 1 490 1 843 2 095 1 823 767 614 780 574 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 315 625 682 772 711 624 567 630 512 324
Utdelning till aktieägare 0 400 500 400 400 300 300 100 338 150
Omsättning 2 043 3 315 3 630 5 079 4 855 4 254 3 901 3 418 3 044 2 042
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 6 6 5 5 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 614 649 604 847 971 845 975 684 609 511
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 414 415 479 510 458 500 437 365 282
Rörelseresultat, EBITDA 125 302 156 651 1 202 1 006 1 070 380 417 363
Nettoomsättningförändring -43,20% -10,38% -28,71% 4,61% 14,94% 8,28% 14,13% 12,29% 49,07% -%
Du Pont-modellen 6,32% -5,06% 29,47% 35,08% 29,97% 39,18% 66,01% -20,05% 53,59% 57,57%
Vinstmarginal 8,25% -4,19% 26,32% 23,47% 16,29% 16,76% 24,20% -6,41% 30,12% 32,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,79% 42,40% 48,69% 35,03% 14,56% 25,14% 13,46% 5,53% 6,96% 3,48%
Soliditet 69,53% 71,79% 79,34% 61,24% 52,67% 73,77% 78,04% 43,68% 62,02% 59,90%
Kassalikviditet 670,98% 820,42% 813,77% 519,58% 278,09% 438,22% 271,57% 167,26% 136,68% 124,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...