Visa allt om Micro-Epsilon Sensotest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 11 231 13 097 9 177 15 407 9 496 9 472 6 958 9 909 13 782 13 847
Övrig omsättning 110 - 61 - 34 15 2 1 38 26
Rörelseresultat (EBIT) -698 356 -91 737 80 73 -104 -73 178 238
Resultat efter finansnetto -698 354 -90 738 77 68 -118 -64 182 236
Årets resultat -686 387 13 414 47 37 -30 -42 119 131
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 105 28 0 3 14 35 58 85 85
Omsättningstillgångar 4 586 2 169 3 059 3 773 2 370 2 222 1 337 1 561 2 767 3 171
Tillgångar 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852 3 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 316 554 467 854 487 477 441 471 606 633
Obeskattade reserver 0 12 167 295 137 137 137 225 247 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 98 78 0 0
Kortfristiga skulder 4 347 1 708 2 452 2 624 1 748 1 621 698 846 2 000 2 370
Skulder och eget kapital 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852 3 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 905 665 820 494 290 257 495 1 074 866
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 470 879 1 030 924 1 008 693 484 879 740 517
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 728 681 646 676 600 380 453 783 863 714
Utdelning till aktieägare 0 310 0 400 47 37 0 0 92 146
Omsättning 11 341 13 097 9 238 15 407 9 530 9 487 6 960 9 910 13 820 13 873
Nyckeltal
Antal anställda 6 4 4 4 5 5 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 872 3 274 2 294 3 852 1 899 1 894 1 740 2 477 2 756 3 462
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 632 606 635 423 312 324 576 581 552
Rörelseresultat, EBITDA -670 384 -84 740 91 94 -80 -33 221 286
Nettoomsättningförändring -14,25% 42,72% -40,44% 62,25% 0,25% 36,13% -29,78% -28,10% -0,47% -%
Du Pont-modellen -14,97% 15,70% -2,82% 19,67% 3,41% 3,27% -7,51% -3,64% 6,56% 7,43%
Vinstmarginal -6,21% 2,73% -0,95% 4,82% 0,85% 0,77% -1,48% -0,60% 1,36% 1,75%
Bruttovinstmarginal 33,48% 33,71% 37,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,79%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% 3,52% 6,61% 7,46% 6,55% 6,35% 9,18% 7,22% 5,57% 5,78%
Soliditet 6,78% 24,77% 19,12% 28,40% 24,79% 25,86% 39,33% 39,07% 27,48% 25,04%
Kassalikviditet 94,11% 109,78% 105,18% 131,78% 117,56% 110,36% 105,73% 106,26% 105,45% 119,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...