Visa allt om Micro-Epsilon Sensotest AB
Visa allt om Micro-Epsilon Sensotest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 248 11 231 13 097 9 177 15 407 9 496 9 472 6 958 9 909 13 782
Övrig omsättning 224 110 - 61 - 34 15 2 1 38
Rörelseresultat (EBIT) -414 -698 356 -91 737 80 73 -104 -73 178
Resultat efter finansnetto -421 -698 354 -90 738 77 68 -118 -64 182
Årets resultat -421 -686 387 13 414 47 37 -30 -42 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 77 105 28 0 3 14 35 58 85
Omsättningstillgångar 5 488 4 586 2 169 3 059 3 773 2 370 2 222 1 337 1 561 2 767
Tillgångar 5 581 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 316 554 467 854 487 477 441 471 606
Obeskattade reserver 0 0 12 167 295 137 137 137 225 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 98 78 0
Kortfristiga skulder 5 266 4 347 1 708 2 452 2 624 1 748 1 621 698 846 2 000
Skulder och eget kapital 5 581 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 905 665 820 494 290 257 495 1 074
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 789 2 470 879 1 030 924 1 008 693 484 879 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 952 728 681 646 676 600 380 453 783 863
Utdelning till aktieägare 0 0 310 0 400 47 37 0 0 92
Omsättning 17 472 11 341 13 097 9 238 15 407 9 530 9 487 6 960 9 910 13 820
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 4 4 4 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 875 1 872 3 274 2 294 3 852 1 899 1 894 1 740 2 477 2 756
Personalkostnader per anställd (tkr) 839 561 632 606 635 423 312 324 576 581
Rörelseresultat, EBITDA -375 -670 384 -84 740 91 94 -80 -33 221
Nettoomsättningförändring 53,57% -14,25% 42,72% -40,44% 62,25% 0,25% 36,13% -29,78% -28,10% -%
Du Pont-modellen -7,42% -14,97% 15,70% -2,82% 19,67% 3,41% 3,27% -7,51% -3,64% 6,56%
Vinstmarginal -2,40% -6,21% 2,73% -0,95% 4,82% 0,85% 0,77% -1,48% -0,60% 1,36%
Bruttovinstmarginal 34,69% 33,48% 33,71% 37,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,29% 2,13% 3,52% 6,61% 7,46% 6,55% 6,35% 9,18% 7,22% 5,57%
Soliditet 5,64% 6,78% 24,77% 19,12% 28,40% 24,79% 25,86% 39,33% 39,07% 27,48%
Kassalikviditet 91,57% 94,11% 109,78% 105,18% 131,78% 117,56% 110,36% 105,73% 106,26% 105,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...