Visa allt om Stenutveckling Nordiska AB
Visa allt om Stenutveckling Nordiska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 659 505 448 553 592 2 796 2 310 2 391 2 053 2 089
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 151 22 60 240 625 426 376 26 188
Resultat efter finansnetto 228 154 28 82 241 629 428 400 47 197
Årets resultat 87 179 24 82 132 287 234 176 7 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 031 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 024 729 634 649
Omsättningstillgångar 209 877 939 1 226 1 423 1 775 1 121 1 299 1 076 1 183
Tillgångar 2 241 1 897 1 959 2 246 2 443 2 795 2 145 2 028 1 711 1 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 965 1 078 1 099 1 275 1 313 1 301 1 052 998 822 815
Obeskattade reserver 730 652 730 735 777 776 665 617 527 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 546 167 129 236 353 718 429 413 362 459
Skulder och eget kapital 2 241 1 897 1 959 2 246 2 443 2 795 2 145 2 028 1 711 1 832
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 127 131 20 366 219 426 432 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 225 - - 0 0
Löner till övriga anställda 434 240 120 120 8 336 268 144 130 40
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 72 25 - 24 140 149 263 187 210 279
Utdelning till aktieägare 200 200 200 200 120 120 100 180 100 0
Omsättning 659 505 448 553 604 2 796 2 310 2 391 2 053 2 089
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 330 253 224 277 296 1 398 770 1 196 1 027 2 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 257 141 138 140 - 416 207 390 400 769
Rörelseresultat, EBITDA 21 151 22 60 240 625 431 382 41 205
Nettoomsättningförändring 30,50% 12,72% -18,99% -6,59% -78,83% 21,04% -3,39% 16,46% -1,72% -%
Du Pont-modellen 10,22% 8,12% 1,48% 3,70% 9,86% 22,50% 19,95% 19,67% 2,69% 10,70%
Vinstmarginal 34,75% 30,50% 6,47% 15,01% 40,71% 22,50% 18,53% 16,69% 2,24% 9,38%
Bruttovinstmarginal 99,09% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51,14% 140,59% 180,80% 179,02% 180,74% 37,80% 29,96% 37,06% 34,78% 34,66%
Soliditet 68,47% 83,64% 85,17% 80,89% 77,19% 67,01% 71,89% 71,12% 70,22% 66,42%
Kassalikviditet 38,28% 525,15% 727,91% 519,49% 403,12% 247,21% 261,31% 314,53% 297,24% 257,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...