Visa allt om PITCHIT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 324 714 565 1 033 474 690 581 923 510 3 053
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -281 76 -78 436 -88 166 79 329 35 378
Resultat efter finansnetto -274 79 -75 358 -83 330 -922 292 -10 335
Årets resultat -202 47 -21 166 21 270 -931 161 -10 241
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 38 38 38 42 54 66
Omsättningstillgångar 103 732 775 930 472 1 042 800 1 753 1 794 2 257
Tillgångar 103 732 775 930 509 1 080 838 1 795 1 848 2 323
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 569 613 634 468 447 177 1 200 1 128 1 202
Obeskattade reserver 0 72 53 107 0 104 71 71 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 47 91 108 189 41 28 90 25 220 620
Skulder och eget kapital 103 732 775 930 509 1 080 838 1 795 1 848 2 323
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 429 399 330 375 340 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 415 430 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 136 135 135 125 181 41 108 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 92 89 65
Omsättning 324 714 565 1 033 474 690 581 923 510 3 053
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 324 714 565 1 033 474 690 581 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 570 571 531 519 429 454 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -281 76 -78 436 -88 166 81 340 47 390
Nettoomsättningförändring -54,62% 26,37% -45,30% 117,93% -31,30% 18,76% -37,05% 80,98% -83,30% -%
Du Pont-modellen -265,05% 11,07% -9,55% 47,63% -7,47% 33,80% 9,43% 18,33% 1,89% 16,27%
Vinstmarginal -84,26% 11,34% -13,10% 42,88% -8,02% 52,90% 13,60% 35,64% 6,86% 12,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,79% 11,37% 13,10%
Rörelsekapital/omsättning 17,28% 89,78% 118,05% 71,73% 90,93% 146,96% 122,20% 187,22% 308,63% 53,62%
Soliditet 54,37% 85,40% 84,14% 76,65% 91,94% 48,49% 27,22% 69,70% 61,04% 51,74%
Kassalikviditet 219,15% 804,40% 717,59% 492,06% 1 151,22% 3 721,43% 888,89% 344,00% 43,64% 17,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...