Visa allt om PITCHIT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 102 324 714 565 1 033 474 690 581 923 510
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -242 -281 76 -78 436 -88 166 79 329 35
Resultat efter finansnetto -241 -274 79 -75 358 -83 330 -922 292 -10
Årets resultat -241 -202 47 -21 166 21 270 -931 161 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 38 38 38 42 54
Omsättningstillgångar 4 103 732 775 930 472 1 042 800 1 753 1 794
Tillgångar 4 103 732 775 930 509 1 080 838 1 795 1 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -185 56 569 613 634 468 447 177 1 200 1 128
Obeskattade reserver 0 0 72 53 107 0 104 71 71 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500
Kortfristiga skulder 189 47 91 108 189 41 28 90 25 220
Skulder och eget kapital 4 103 732 775 930 509 1 080 838 1 795 1 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 209 - - 429 399 330 375 340 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 415 430 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 94 136 135 135 125 181 41 108 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 89
Omsättning 102 324 714 565 1 033 474 690 581 923 510
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 102 324 714 565 1 033 474 690 581 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 309 554 570 571 531 519 429 454 - -
Rörelseresultat, EBITDA -242 -281 76 -78 436 -88 166 81 340 47
Nettoomsättningförändring -68,52% -54,62% 26,37% -45,30% 117,93% -31,30% 18,76% -37,05% 80,98% -%
Du Pont-modellen -6 025,00% -265,05% 11,07% -9,55% 47,63% -7,47% 33,80% 9,43% 18,33% 1,89%
Vinstmarginal -236,27% -84,26% 11,34% -13,10% 42,88% -8,02% 52,90% 13,60% 35,64% 6,86%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 38,79% 11,37%
Rörelsekapital/omsättning -181,37% 17,28% 89,78% 118,05% 71,73% 90,93% 146,96% 122,20% 187,22% 308,63%
Soliditet -4 625,00% 54,37% 85,40% 84,14% 76,65% 91,94% 48,49% 27,22% 69,70% 61,04%
Kassalikviditet 2,12% 219,15% 804,40% 717,59% 492,06% 1 151,22% 3 721,43% 888,89% 344,00% 43,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...