Visa allt om Uppsala Citysamverkan AB
Visa allt om Uppsala Citysamverkan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 745 2 978 2 008 2 847 1 544 2 629 1 678 2 285 1 890 1 607
Övrig omsättning 1 000 500 501 500 500 300 300 300 300 302
Rörelseresultat (EBIT) 181 386 -579 104 16 7 -78 262 152 -9
Resultat efter finansnetto 181 387 -560 115 21 14 -71 289 157 5
Årets resultat 93 378 -432 42 8 5 1 154 85 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 50 66 10 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 695 853 474 834 714 782 907 870 1 035 521
Tillgångar 1 705 863 524 900 724 782 907 870 1 035 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 527 434 55 487 445 437 432 432 278 193
Obeskattade reserver 52 0 0 128 88 88 88 166 93 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 127 429 468 285 191 257 386 272 664 277
Skulder och eget kapital 1 705 863 524 900 724 782 907 870 1 035 524
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 697 719 701 612 438 553 435 313 406 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 326 314 335 272 214 266 228 183 188 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 745 3 478 2 509 3 347 2 044 2 929 1 978 2 585 2 190 1 909
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 373 1 489 1 004 1 424 772 1 315 839 2 285 1 890 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 517 518 442 327 410 332 496 594 627
Rörelseresultat, EBITDA 181 386 -565 118 16 7 -78 262 155 -6
Nettoomsättningförändring -7,82% 48,31% -29,47% 84,39% -41,27% 56,67% -26,56% 20,90% 17,61% -%
Du Pont-modellen 10,62% 44,84% -106,87% 12,78% 2,90% 1,79% -7,83% 33,33% 15,27% 1,15%
Vinstmarginal 6,59% 13,00% -27,89% 4,04% 1,36% 0,53% -4,23% 12,69% 8,36% 0,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,69% 14,24% 0,30% 19,28% 33,87% 19,97% 31,05% 26,17% 19,63% 15,18%
Soliditet 33,29% 50,29% 10,50% 64,59% 70,42% 64,18% 54,78% 63,39% 33,33% 44,39%
Kassalikviditet 150,40% 198,83% 101,28% 292,63% 373,82% 304,28% 234,97% 319,85% 155,87% 188,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...