Visa allt om TDS Direktservice Aktiebolag
Visa allt om TDS Direktservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 861 12 583 13 064 12 738 13 301 12 722 13 517 11 370 11 841 11 145
Övrig omsättning 14 - - 13 142 6 57 25 100 528
Rörelseresultat (EBIT) 62 361 362 484 943 843 847 -399 -720 -665
Resultat efter finansnetto 870 718 662 456 941 841 839 -403 -447 -313
Årets resultat 755 430 419 251 512 616 646 -403 -65 209
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 380 1 453 1 318 31 31 49 68 107 176 232
Omsättningstillgångar 4 054 3 610 3 744 4 330 4 668 4 218 4 239 4 426 4 060 3 898
Tillgångar 5 435 5 063 5 062 4 361 4 699 4 266 4 307 4 533 4 235 4 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 137 2 082 1 652 1 233 1 982 2 390 1 974 1 329 1 831 2 146
Obeskattade reserver 640 740 570 450 340 100 100 0 0 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 383 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 657 1 857 2 840 2 678 2 377 1 776 2 232 3 205 2 404 1 601
Skulder och eget kapital 5 435 5 063 5 062 4 361 4 699 4 266 4 307 4 533 4 235 4 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 408 440 473 421 418 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 728 2 885 2 976 2 957 2 476 2 262 2 566 2 499 2 584 2 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 120 1 128 1 067 1 145 1 113 994 983 993 963 897
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 100 250
Omsättning 11 875 12 583 13 064 12 751 13 443 12 728 13 574 11 395 11 941 11 673
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 11 11 11 11 11 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 318 1 398 1 188 1 158 1 209 1 157 1 229 948 987 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 438 372 382 373 342 378 331 336 340
Rörelseresultat, EBITDA 134 437 362 484 961 884 886 -356 -654 -601
Nettoomsättningförändring -5,74% -3,68% 2,56% -4,23% 4,55% -5,88% 18,88% -3,98% 6,24% -%
Du Pont-modellen 16,25% 14,58% 14,01% 11,12% 20,07% 19,76% 19,67% -8,71% -10,44% -7,46%
Vinstmarginal 7,44% 5,87% 5,43% 3,81% 7,09% 6,63% 6,27% -3,47% -3,73% -2,76%
Bruttovinstmarginal 58,82% 61,93% 60,98% 62,32% 63,87% 61,37% 59,91% 60,59% 61,91% 59,21%
Rörelsekapital/omsättning 11,78% 13,93% 6,92% 12,97% 17,22% 19,20% 14,85% 10,74% 13,99% 20,61%
Soliditet 48,50% 52,52% 41,42% 35,88% 47,51% 57,75% 47,54% 29,32% 43,23% 58,62%
Kassalikviditet 137,86% 160,53% 115,49% 152,02% 184,52% 221,34% 171,55% 126,21% 142,43% 207,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...