Visa allt om Eberspächer Nordic Aktiebolag
Visa allt om Eberspächer Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 498 54 524 136 660 93 011 322 608 416 739 455 649
Övrig omsättning 3 556 - 1 701 10 930 6 697 3 808 9 794 5 239 2 453
Rörelseresultat (EBIT) 2 680 -1 151 -1 180 -7 023 -27 281 6 947 -10 588 -2 190 11 405 14 121
Resultat efter finansnetto 2 674 -1 147 -1 166 -7 027 -27 163 7 928 -10 490 -1 979 11 262 13 451
Årets resultat 74 -47 -42 3 973 -3 778 4 872 -2 015 112 5 862 7 299
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 255 417 0 532 1 509 3 668
Omsättningstillgångar 3 873 13 691 17 738 18 218 32 608 51 953 33 557 71 990 102 465 132 517
Tillgångar 3 873 13 691 17 738 18 218 32 863 52 370 33 557 72 522 103 974 136 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 584 3 510 7 557 7 599 16 626 20 404 15 532 17 547 17 435 11 573
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 385 0 4 575 6 779 3 878
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 500 2 000 3 000 3 500 1 872
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 289 10 181 10 181 10 619 16 237 29 081 16 025 47 400 76 261 118 862
Skulder och eget kapital 3 873 13 691 17 738 18 218 32 863 52 370 33 557 72 522 103 974 136 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 846 772 780 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - 110 335 110
Löner till övriga anställda 0 - - 153 2 548 7 570 8 234 10 460 11 892 14 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 48 951 3 240 3 788 4 747 6 057 6 185
Utdelning till aktieägare 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 556 0 1 2 199 65 454 143 357 96 819 332 402 421 978 458 102
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 9 22 25 38 46 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 6 058 6 212 3 720 8 490 9 060 8 438
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 735 526 559 424 406 418
Rörelseresultat, EBITDA 2 680 -1 151 -1 180 -6 857 -27 136 7 091 -9 980 -1 141 13 579 16 211
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -97,25% -60,10% 46,93% -71,17% -22,59% -8,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -38,42% -82,06% 15,27% -30,75% -1,90% 11,60% 10,42%
Vinstmarginal -% -% -% -467,29% -49,46% 5,85% -11,10% -0,43% 2,89% 3,11%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 99,53% 16,60% 18,92% 22,65% 8,56% 11,34% 13,08%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 507,28% 30,03% 16,74% 18,85% 7,62% 6,29% 3,00%
Soliditet 92,54% 25,64% 42,60% 41,71% 50,59% 40,91% 46,29% 28,74% 21,46% 10,55%
Kassalikviditet 1 340,14% 134,48% 174,23% 171,56% 200,83% 123,71% 96,05% 100,40% 103,00% 91,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...