Visa allt om DGC Charger AB
Visa allt om DGC Charger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 857 9 568 10 931 17 031 20 109 12 011 10 163 10 021 8 308 7 251
Övrig omsättning - - - 8 305 579 - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 1 537 163 793 1 296 1 081 471 355 323 256
Resultat efter finansnetto 17 1 527 139 678 1 260 996 322 193 167 154
Årets resultat 11 1 430 329 490 669 634 183 122 170 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 68 183 1 405 1 711 1 443 1 913 1 646 641 732
Omsättningstillgångar 3 625 4 035 4 026 3 150 2 592 2 915 1 936 2 862 2 931 2 808
Tillgångar 3 625 4 103 4 208 4 555 4 303 4 358 3 849 4 508 3 572 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 002 2 991 1 560 1 231 1 242 1 073 639 456 534 564
Obeskattade reserver 0 0 330 620 620 290 160 100 82 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 149 386 815 928 1 602 1 321 1 123
Kortfristiga skulder 1 622 1 112 2 318 2 555 2 055 2 180 2 122 2 350 1 634 1 687
Skulder och eget kapital 3 625 4 103 4 208 4 555 4 303 4 358 3 849 4 508 3 572 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 346 648 378 665 471 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 255 2 278 2 740 3 752 2 196 1 558 1 430 1 440 1 342 1 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 810 795 913 1 312 1 155 708 603 733 619 582
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 500 500 200 0 200 200
Omsättning 6 857 9 568 10 931 17 039 20 414 12 590 10 163 10 021 8 341 7 251
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 8 8 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 714 1 914 2 186 2 129 2 514 2 402 2 033 2 004 1 662 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) 780 629 746 650 602 601 502 595 511 470
Rörelseresultat, EBITDA 74 1 605 231 1 767 1 962 1 885 1 134 699 504 440
Nettoomsättningförändring -28,33% -12,47% -35,82% -15,31% 67,42% 18,18% 1,42% 20,62% 14,58% -%
Du Pont-modellen 0,50% 37,53% 3,87% 17,41% 30,75% 24,80% 12,24% 7,90% 9,04% 7,29%
Vinstmarginal 0,26% 16,10% 1,49% 4,66% 6,58% 9,00% 4,63% 3,55% 3,89% 3,56%
Bruttovinstmarginal 60,41% 66,61% 57,28% 55,54% 46,07% 51,47% 52,05% 52,81% 54,37% 59,76%
Rörelsekapital/omsättning 29,21% 30,55% 15,63% 3,49% 2,67% 6,12% -1,83% 5,11% 15,61% 15,46%
Soliditet 55,23% 72,90% 43,19% 37,06% 39,48% 29,53% 19,59% 11,71% 16,60% 19,27%
Kassalikviditet 223,49% 362,86% 162,17% 119,06% 88,08% 76,06% 49,43% 45,66% 71,18% 60,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...