Visa allt om Comeric Elektronik AB
Visa allt om Comeric Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 122 3 331 1 875 1 655 788 1 281 2 585 9 590 6 088 3 804
Övrig omsättning 80 264 261 201 - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 197 357 -115 52 -22 -183 -200 1 001 542 76
Resultat efter finansnetto 187 363 -39 93 -145 -156 -252 1 065 603 220
Årets resultat 141 339 -39 93 -145 -156 -123 763 776 595
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 360 1 260 1 300 1 274 1 284 1 774 1 895 1 933 1 307 1 912
Omsättningstillgångar 1 662 2 168 1 300 1 237 1 109 1 768 2 252 4 100 3 978 2 206
Tillgångar 3 022 3 428 2 600 2 512 2 393 3 542 4 147 6 033 5 285 4 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 804 2 663 2 325 2 363 2 270 2 415 3 471 3 594 2 831 2 055
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 129 129 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 192 122 75
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 765 275 148 123 1 127 676 2 118 2 203 1 370
Skulder och eget kapital 3 022 3 428 2 600 2 512 2 393 3 542 4 147 6 033 5 285 4 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 642 - 0 - 44 93 420 588 395 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 579 564 469 0 45 361 553 526 401
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 236 207 196 170 39 118 436 554 471 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 202 3 595 2 136 1 856 788 1 286 2 585 9 590 6 088 3 804
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 122 3 331 1 875 1 655 788 427 862 3 197 2 029 1 268
Personalkostnader per anställd (tkr) 884 789 779 643 91 90 422 584 479 364
Rörelseresultat, EBITDA 197 357 -63 104 30 -131 -198 1 003 547 101
Nettoomsättningförändring -36,30% 77,65% 13,29% 110,03% -38,49% -50,44% -73,04% 57,52% 60,04% -%
Du Pont-modellen 7,38% 11,06% -0,15% 5,06% 0,71% -3,61% -4,46% 17,84% 11,60% 5,39%
Vinstmarginal 10,51% 11,38% -0,21% 7,67% 2,16% -9,99% -7,16% 11,22% 10,07% 5,84%
Bruttovinstmarginal 63,05% 37,20% 38,51% 47,61% 51,14% 42,54% 52,96% 37,12% 41,98% 47,27%
Rörelsekapital/omsättning 68,05% 42,12% 54,67% 65,80% 125,13% 50,04% 60,97% 20,67% 29,16% 21,98%
Soliditet 92,79% 77,68% 89,42% 94,07% 94,86% 68,18% 83,70% 61,11% 55,32% 60,73%
Kassalikviditet 733,03% 272,42% 442,18% 707,43% 785,37% 143,21% 292,31% 178,94% 163,73% 123,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...