Visa allt om Eringsboda Macken Aktiebolag
Visa allt om Eringsboda Macken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 396 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 1 776
Övrig omsättning 35 41 29 27 28 27 28 126 121 123
Rörelseresultat (EBIT) 24 39 47 32 33 -7 -69 -10 140 76
Resultat efter finansnetto 10 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52
Årets resultat 10 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 424 320 337 337 356 379 392 412 411
Omsättningstillgångar 181 274 169 159 186 182 232 236 302 264
Tillgångar 555 698 489 495 524 538 611 628 714 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 261 230 191 170 152 179 261 288 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 165 165 30 60 90 120 150 180 210 240
Kortfristiga skulder 119 272 229 245 264 266 282 187 216 265
Skulder och eget kapital 555 698 489 495 524 538 611 628 714 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 48 0 0 0 15 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 200 140 28 38 0 51 192 199 116 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 70 51 5 0 6 5 36 45 43 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 431 2 012 1 037 1 054 1 159 1 146 1 279 1 625 1 842 1 899
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 396 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 888
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 199 41 42 57 57 229 244 156 127
Rörelseresultat, EBITDA 74 75 64 54 52 12 -50 11 160 96
Nettoomsättningförändring 21,56% 95,54% -1,85% -9,20% 1,07% -10,55% -16,54% -12,90% -3,10% -%
Du Pont-modellen 4,32% 5,59% 9,61% 6,46% 6,30% -1,30% -11,29% -1,59% 19,61% 11,26%
Vinstmarginal 1,00% 1,98% 4,66% 3,12% 2,92% -0,63% -5,52% -0,67% 8,13% 4,28%
Bruttovinstmarginal 22,91% 21,00% 21,23% 19,47% 18,92% 18,05% 22,94% 21,68% 21,27% 23,20%
Rörelsekapital/omsättning 2,59% 0,10% -5,95% -8,37% -6,90% -7,51% -4,00% 3,27% 5,00% -0,06%
Soliditet 48,65% 37,39% 47,03% 38,59% 32,44% 28,25% 29,30% 41,56% 40,34% 25,19%
Kassalikviditet 63,03% 32,72% 11,79% 13,88% 10,61% 12,41% 19,86% 44,92% 55,09% 33,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...