Visa allt om Eringsboda Macken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 1 776 1 625
Övrig omsättning 41 29 27 28 27 28 126 121 123 163
Rörelseresultat (EBIT) 39 47 32 33 -7 -69 -10 140 76 -37
Resultat efter finansnetto 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52 -59
Årets resultat 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52 -59
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 424 320 337 337 356 379 392 412 411 404
Omsättningstillgångar 274 169 159 186 182 232 236 302 264 200
Tillgångar 698 489 495 524 538 611 628 714 675 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 230 191 170 152 179 261 288 170 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 165 30 60 90 120 150 180 210 240 270
Kortfristiga skulder 272 229 245 264 266 282 187 216 265 216
Skulder och eget kapital 698 489 495 524 538 611 628 714 675 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 48 0 0 0 15 141 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 140 28 38 0 51 192 199 116 34 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 51 5 0 6 5 36 45 43 70 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 012 1 037 1 054 1 159 1 146 1 279 1 625 1 842 1 899 1 788
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 888 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 199 41 42 57 57 229 244 156 127 139
Rörelseresultat, EBITDA 75 64 54 52 12 -50 11 160 96 -8
Nettoomsättningförändring 95,54% -1,85% -9,20% 1,07% -10,55% -16,54% -12,90% -3,10% 9,29% -%
Du Pont-modellen 5,59% 9,61% 6,46% 6,30% -1,30% -11,29% -1,59% 19,61% 11,26% -6,13%
Vinstmarginal 1,98% 4,66% 3,12% 2,92% -0,63% -5,52% -0,67% 8,13% 4,28% -2,28%
Bruttovinstmarginal 21,00% 21,23% 19,47% 18,92% 18,05% 22,94% 21,68% 21,27% 23,20% 17,97%
Rörelsekapital/omsättning 0,10% -5,95% -8,37% -6,90% -7,51% -4,00% 3,27% 5,00% -0,06% -0,98%
Soliditet 37,39% 47,03% 38,59% 32,44% 28,25% 29,30% 41,56% 40,34% 25,19% 19,54%
Kassalikviditet 32,72% 11,79% 13,88% 10,61% 12,41% 19,86% 44,92% 55,09% 33,58% 20,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...