Visa allt om Sköna Rum i Uddevalla AB
Visa allt om Sköna Rum i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 644 4 672 4 929 4 573 4 195 3 768 3 622 3 444 2 826 2 510
Övrig omsättning 254 175 193 238 145 139 117 29 93 116
Rörelseresultat (EBIT) 491 98 725 800 582 280 99 237 142 81
Resultat efter finansnetto 458 100 724 541 301 154 0 62 52 17
Årets resultat 464 232 405 278 156 73 1 0 0 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 201 264 361 7 260 6 116 3 818 4 030 2 956 2 235
Omsättningstillgångar 1 897 1 368 1 764 1 806 576 407 265 301 282 478
Tillgångar 2 035 1 569 2 028 2 167 7 836 6 523 4 083 4 331 3 238 2 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 512 680 576 392 237 202 201 201 201
Obeskattade reserver 647 679 611 410 265 179 130 139 87 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 77 120 6 544 5 124 3 080 3 281 2 410 2 006
Kortfristiga skulder 612 379 660 1 063 635 983 671 710 541 462
Skulder och eget kapital 2 035 1 569 2 028 2 167 7 836 6 523 4 083 4 331 3 238 2 714
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 566 466 387 312 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 005 1 557 1 302 1 036 978 630 541 535 447 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 80 - - - - -
Sociala kostnader 673 560 356 321 272 367 321 327 296 226
Utdelning till aktieägare 400 200 400 300 0 0 38 0 0 0
Omsättning 5 898 4 847 5 122 4 811 4 340 3 907 3 739 3 473 2 919 2 626
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 941 934 986 915 839 754 724 861 707 628
Personalkostnader per anställd (tkr) 439 425 323 307 270 315 268 312 268 232
Rörelseresultat, EBITDA 554 161 791 1 142 880 512 352 475 294 232
Nettoomsättningförändring 20,80% -5,21% 7,78% 9,01% 11,33% 4,03% 5,17% 21,87% 12,59% -%
Du Pont-modellen 24,23% 6,44% 36,05% 37,06% 7,45% 4,29% 2,57% 5,52% 4,39% 2,98%
Vinstmarginal 8,73% 2,16% 14,83% 17,56% 13,92% 7,43% 2,90% 6,94% 5,02% 3,23%
Bruttovinstmarginal 86,39% 87,76% 89,19% 88,19% 88,82% 87,10% 85,95% 88,36% 92,18% 91,63%
Rörelsekapital/omsättning 22,77% 21,17% 22,40% 16,25% -1,41% -15,29% -11,21% -11,88% -9,16% 0,64%
Soliditet 62,93% 66,39% 57,03% 40,52% 7,49% 5,66% 7,29% 6,95% 8,14% 8,60%
Kassalikviditet 297,22% 338,79% 256,06% 163,97% 72,76% 31,23% 21,91% 25,92% 51,57% 102,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...