Visa allt om Borgstråle i Linköping AB
Visa allt om Borgstråle i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 200 937 800 666 200 200 239 200 200 200
Övrig omsättning - - - - - 53 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 30 935 -1 025 8 214 214 -142 -240 141
Resultat efter finansnetto 146 20 918 -1 045 -14 204 206 -172 -261 127
Årets resultat 114 15 716 -1 190 -14 194 206 -172 -200 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 824 1 182 1 182 1 010 1 970 1 970 1 820 1 820 1 625 1 400
Omsättningstillgångar 407 932 1 948 1 312 1 432 1 473 1 606 1 288 1 371 1 904
Tillgångar 2 231 2 114 3 130 2 322 3 402 3 443 3 426 3 108 2 996 3 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 772 1 658 1 643 927 2 116 2 130 1 973 1 767 1 939 2 139
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 412 412 412 412 412 412 374 374 74 74
Kortfristiga skulder 47 45 1 076 983 874 901 1 079 967 983 1 030
Skulder och eget kapital 2 231 2 114 3 130 2 322 3 402 3 443 3 426 3 108 2 996 3 304
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Omsättning 200 937 800 666 200 253 239 200 200 200
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 146 30 935 585 8 214 214 -142 -240 141
Nettoomsättningförändring -78,66% 17,12% 20,12% 233,00% 0,00% -16,32% 19,50% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 6,68% 1,42% 30,58% -43,11% 0,94% 6,88% 6,92% -3,60% -7,01% 5,02%
Vinstmarginal 74,50% 3,20% 119,62% -150,30% 16,00% 118,50% 99,16% -56,00% -105,00% 83,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 9,71% 100,00% 91,14% 33,00% 100,00% 96,23% -42,50% -101,50% 94,50%
Rörelsekapital/omsättning 180,00% 94,66% 109,00% 49,40% 279,00% 286,00% 220,50% 160,50% 194,00% 437,00%
Soliditet 79,43% 78,43% 52,49% 39,92% 62,20% 61,86% 57,59% 56,85% 64,72% 66,07%
Kassalikviditet 865,96% 2 071,11% 102,42% 67,45% 82,84% 70,03% 82,95% 58,74% 37,23% 48,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...