Visa allt om A & O Sund Rehab Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - 239 225 275 368 888 1 128 1 032
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - 29 -7 -2 -72 -134 -69 3
Resultat efter finansnetto - - - 29 -7 -5 -74 -136 -69 3
Årets resultat - - - 29 -4 -5 -20 -113 -31 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - 0 0 2 10 70 100 126
Omsättningstillgångar - - - 92 58 62 60 204 272 344
Tillgångar - - - 92 58 64 70 274 373 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - 24 -5 -2 3 23 78 109
Obeskattade reserver - - - 0 0 0 0 54 78 116
Avsättningar (tkr) - - - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - 9 9 4 9 1 1 1
Kortfristiga skulder - - - 59 54 62 58 196 216 243
Skulder och eget kapital - - - 92 58 64 70 274 373 469
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 39 173 252 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 22 257 256 256
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 62 57 71 63 223 224 195
Utdelning till aktieägare - - - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - 239 225 275 368 888 1 128 1 032
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 1 1 - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 239 225 275 - 444 564 516
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 62 61 71 - 329 383 354
Rörelseresultat, EBITDA - - - 29 -5 5 -55 -103 -26 44
Nettoomsättningförändring -% -% -% 6,22% -18,18% -25,27% -58,56% -21,28% 9,30% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 31,52% -12,07% -3,12% -102,86% -48,54% -18,50% 0,64%
Vinstmarginal -% -% -% 12,13% -3,11% -0,73% -19,57% -14,98% -6,12% 0,29%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 13,81% 1,78% 0,00% 0,54% 0,90% 4,96% 9,79%
Soliditet -% -% -% 26,09% -8,62% -3,12% 4,29% 22,58% 35,97% 41,05%
Kassalikviditet -% -% -% 155,93% 107,41% 100,00% 103,45% 104,08% 125,93% 141,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...