Visa allt om FinansFörvaltning SFF AB
Visa allt om FinansFörvaltning SFF AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 3 4 650 64 058 103 617 13 676
Övrig omsättning - 20 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -250 -30 -941 -1 135 -1 760 -4 050 -2 203 575 -1 222 -4 344
Resultat efter finansnetto 2 172 -561 -1 172 -86 1 916 -121 -773 13 355 5 324 5 683
Årets resultat 72 -561 -1 172 -86 1 717 -121 -957 13 235 4 204 5 683
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 306 5 210 5 729 7 466 12 658 38 890 163 939 248 317 319 075 298 718
Omsättningstillgångar 25 103 1 646 3 171 5 539 12 590 6 664 18 666 34 993 15 748
Tillgångar 5 331 5 313 7 375 10 637 18 197 51 480 170 603 266 983 354 068 314 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 607 535 1 096 2 269 2 355 638 759 16 716 10 548 7 744
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 150 414 155 637 197 245
Kortfristiga skulder 4 724 4 778 6 279 8 368 15 842 50 842 169 844 99 853 187 883 109 477
Skulder och eget kapital 5 331 5 313 7 375 10 637 18 197 51 480 170 603 266 983 354 068 314 466
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 920 1 380 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 600 600 597 559 535 2 558 3 833 1 436
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 248 248 262 172 169 1 140 1 689 650
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 15 000 2 000 1 400
Omsättning 0 20 0 0 3 4 650 64 058 103 617 13 676
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 4 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 3 4 650 16 015 14 802 1 954
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 863 863 860 802 856 1 189 1 004 403
Rörelseresultat, EBITDA -250 -30 -941 -1 135 -1 760 -4 050 -2 203 575 -1 150 -4 006
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -25,00% -99,38% -98,99% -38,18% 657,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 10,85% -0,18% -0,45% 5,24% 1,51% 1,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% 65 800,00% -2 350,00% -118,62% 21,82% 5,16% 41,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -343 433,33% -956 300,00% -25 104,62% -126,74% -147,55% -685,35%
Soliditet 11,39% 10,07% 14,86% 21,33% 12,94% 1,24% 0,44% 6,26% 2,98% 2,46%
Kassalikviditet 0,53% 2,16% 26,21% 37,89% 34,96% 24,76% 3,92% 18,69% 18,62% 14,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...