Visa allt om Handelshuset Sport & Fritid i Jokkmokk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 6 993 7 232 7 778 8 309 7 987 7 469 7 772 8 258 0 0
Övrig omsättning 83 167 135 86 59 75 69 76 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 002 605 1 541 1 466 725 1 292 1 210 1 164 -3 -3
Resultat efter finansnetto 956 575 1 467 1 374 715 1 159 1 121 1 057 -3 -3
Årets resultat 709 452 805 741 434 627 597 558 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 459 3 313 3 167 3 057 3 123 2 851 2 863 2 944 0 0
Omsättningstillgångar 5 980 5 643 6 058 5 190 4 403 4 829 4 730 5 280 76 78
Tillgångar 9 439 8 956 9 224 8 247 7 526 7 680 7 593 8 224 76 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 248 3 639 3 336 2 631 1 989 1 655 1 128 630 73 76
Obeskattade reserver 1 745 1 710 1 734 1 374 1 018 872 576 293 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 474 1 569 1 677 1 770 1 941 2 002 2 038 3 043 0 0
Kortfristiga skulder 1 972 2 037 2 477 2 472 2 577 3 151 3 851 4 257 4 3
Skulder och eget kapital 9 439 8 956 9 224 8 247 7 526 7 680 7 593 8 224 76 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 729 540 539 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 068 1 023 988 1 399 1 172 334 373 577 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 559 542 510 440 413 391 394 394 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 150 100 100 100 100 100 0 0
Omsättning 7 076 7 399 7 913 8 395 8 046 7 544 7 841 8 334 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 4 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 331 2 411 2 593 2 077 1 997 1 867 1 943 2 065 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 556 532 509 480 416 380 364 399 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 096 699 1 641 1 612 865 1 422 1 345 1 278 -3 -3
Nettoomsättningförändring -3,30% -7,02% -6,39% 4,03% 6,94% -3,90% -5,89% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,81% 7,25% 16,72% 17,79% 11,03% 16,90% 16,45% 14,21% -% -%
Vinstmarginal 14,59% 8,97% 19,83% 17,66% 10,39% 17,38% 16,07% 14,16% -% -%
Bruttovinstmarginal 49,91% 40,57% 49,43% 51,91% 42,66% 51,80% 45,10% 45,60% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 57,31% 49,86% 46,04% 32,71% 22,86% 22,47% 11,31% 12,39% -% -%
Soliditet 59,42% 55,52% 50,02% 44,18% 36,40% 29,92% 20,32% 10,23% 96,05% 97,44%
Kassalikviditet 151,12% 131,17% 114,74% 76,50% 66,20% 58,71% 48,97% 49,40% 1 900,00% 2 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...