Visa allt om Tråva-Produkter Aktiebolag
Visa allt om Tråva-Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 284 25 159 24 730 16 628 19 351 19 353 20 318 34 522 16 900 13 036
Övrig omsättning 50 996 - - - - - 37 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 595 1 924 2 037 2 453 3 412 1 309 1 249 3 224 1 133 1 243
Resultat efter finansnetto 1 597 1 943 2 091 2 550 3 465 1 252 1 212 3 407 1 164 1 233
Årets resultat 1 126 1 667 1 324 1 481 2 038 736 819 1 892 658 609
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 213 5 250 1 959 1 776 937 992 1 250 1 589 1 239 1 385
Omsättningstillgångar 15 536 12 956 21 965 24 490 16 784 12 785 14 726 19 670 15 434 11 185
Tillgångar 20 749 18 206 23 923 26 266 17 721 13 777 15 976 21 260 16 673 12 569
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 824 5 698 5 031 4 107 6 304 4 855 7 000 6 181 4 289 3 631
Obeskattade reserver 4 343 4 208 4 431 4 066 3 549 2 877 2 654 2 581 1 835 1 608
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 325 566 937 892 842
Kortfristiga skulder 10 582 8 300 14 461 18 093 7 869 2 719 5 755 11 561 9 657 6 488
Skulder och eget kapital 20 749 18 206 23 923 26 266 17 721 13 777 15 976 21 260 16 673 12 569
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 425 441 442 418 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 048 2 918 2 795 2 619 2 153 1 928 1 753 1 567 1 459 1 230
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 124 997 970 865 759 901 2 110 835 762 590
Utdelning till aktieägare 700 1 000 1 000 400 3 650 590 2 880 0 0 0
Omsättning 21 334 26 155 24 730 16 628 19 351 19 353 20 318 34 559 16 902 13 036
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 6 7 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 661 3 594 3 533 2 375 3 225 2 765 3 386 5 754 2 817 2 607
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 573 547 513 485 469 725 481 448 448
Rörelseresultat, EBITDA 2 031 2 351 2 457 2 776 3 678 1 567 1 588 3 516 1 464 1 553
Nettoomsättningförändring -15,40% 1,73% 48,73% -14,07% -0,01% -4,75% -41,14% 104,27% 29,64% -%
Du Pont-modellen 7,70% 10,69% 8,78% 9,72% 20,28% 9,82% 7,89% 16,35% 7,44% 10,25%
Vinstmarginal 7,51% 7,74% 8,49% 15,36% 18,57% 6,99% 6,20% 10,07% 7,34% 9,88%
Bruttovinstmarginal 25,24% 58,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 54,72% 25,03% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,28% 18,51% 30,34% 38,47% 46,07% 52,01% 44,15% 23,49% 34,18% 36,03%
Soliditet 44,40% 49,33% 35,48% 27,05% 50,33% 50,63% 56,06% 37,81% 33,65% 38,10%
Kassalikviditet 82,86% 104,10% 67,28% 57,66% 172,92% 447,92% 202,85% 107,16% 70,66% 85,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...